Dialogturné om vårdförlopp möter primärvården i höst

Sidan publicerades 26 juni 2017

- Nu när standardiserade vårdförlopp kommit igång vill vi besöka primärvårdens medarbetare och se hur vi bäst kan stötta dem och vilka deras erfarenheter är så här långt. Jag hoppas på mycket givande samtal om hur vi ska arbeta vidare.

Det säger Jessica Eriksson, regional processledare och ansvarig med ett särskilt uppdrag att stötta primärvården i införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF).

- SVF har troligtvis inneburit en förenkling, en tydlighet i vad som gäller när man möter en patient som har symptom som skulle kunna vara cancer. Men säkert finns det också saker som fortfarande behöver förbättras. Vi hoppas kunna både stötta personalen genom att visa vilket stöd som finns, och också lära oss mer om hur det fungerar på plats, så att vi kan vässa oss ytterligare, säger Jessica.

Dialogmötena kommer att ske på vårdcentraler och hälsocentraler runt om i sydöstra sjukvårdsregionen. Jessica hoppas att de kommer att vara välbesökta, framförallt av vårdpersonal – inte bara verksamhetschefer. På mötena kommer hon bland annat att visa den data som redan samlats in, och som redovisas på cancercentrum.se.

- Vi vet hur hårt pressad personalen är ute i vården. Samtidigt är det ju givande att få veta hur det går, både med väntetider och i de processer som man är en del av, så det hoppas jag kunna förmedla, säger Jessica.

Väntetiderna från välgrundad misstanke till start av behandling har minskat väsentligt sedan SVF infördes, vilket Jessica vill förmedla till vårdpersonalen. De standardiserade vårdförloppen är också tänkta att utgöra ett stöd för vårdpersonalen att ta rätt beslut i vårdmötet, men ofta använder personalen i primärvården även annat stöd när de tar beslut om åtgärder.

- Jag är nyfiken på vilken typ av beslutsstöd de använder. Hur mycket skiljer sig råden mellan olika vårdcentraler och mellan olika regioner? Skiljer sig råden de följer från SVF och de alarmsymptom för olika cancerdiagnoser som finns där, undrar Jessica.

Jessica är noga med att poängtera att mötena är en möjlighet att verkligen lära av varandra.

- Det är mycket nya rutiner och system som implementerats på kort tid. Jag vill att mötena ska stärka personalen att se vad de åstadkommit och hur vi kan stötta dem framåt för att bli änne mer effektiva.

En inbjudan till dialogmötena har skickats ut och därefter bokas mötena in. För den som är intresserad att få besök kan man även kontakta Jessica Eriksson direkt på jessica.eriksson@ltkalmar.se