Resultatredovisningen för september ute nu

Sidan publicerades 16 september 2016

Högre tillförlitlighet, nytt rekord i Kalmar och Jönköping för antal patienter som får sitt fall diskuterat på en multidisciplinär konferens och kortare väntetid från diagnos till start av behandling - det är något av innehållet i årets andra Resultatredovisning.

Nu finns den senaste Resultatredovisningen, både den samlade och de diagnosspecifika redovisningarna och Topplistor för september 2016

här

Sammanfattningsvis kan man säga att denna redovisning har högre tillförlitlighet, genom att 7%, eller 300 fler fall än tidigare kommit in för samma tidsperiod som den tidigare rapporten. Det är glädjande att notera att andel patienter som får behandling inom 4 veckor ökar något. Tyvärr redovisas inga väntetider för 2016 på grund av fördröjd inrapportering av 2016 års data, samt förändringar i registren, antagligen till följd av standardiserade vårdförlopp (SVF).

I övrigt speglar resultatredovisningen årets utveckling för våra sex patientlöften.

Över 90% av patienterna totalt sett får nu sin diagnos diskuterad på en Multidisciplinär konferens (MDK). Både i Jönköping och Kalmar är det störst andel någonsin som diskuterats på MDK.