Konstruktivt platsbesök om vulvacancer

Sidan publicerades 26 september 2016

- Vi tycker att sättet som man arbetat på här är föredömligt. Det är utmärkt att man snabbt inlett ett arbete tillsammans med de andra blivande nationella vårdenheterna.

Det säger Gunilla Gunnarsson från RCC i Samverkan efter platsbesöket om vulvacancer som genomfördes på US i Linköping. Universitetssjukhuset i Linköping blev en av fyra nationella enheter när vårdprocessen för vulvacancer nivåstrukturerades i våras. Nu har planeringen inför starten den 1 januari 2017 påbörjats, för att kunna ta emot patienter från övriga regioner och landsting. Gunilla Gunnarsson, Stefan Rydén och Torbjörn Myrnäs från  SKL och Regionala cancercentrums nationella  samverkansgrupp gick igenom landstingens tagna beslut för att se hur den nya organisationen ska fungera.

- Många rutiner måste vara lika och inte minst nationell MDK behöver planeras. Det är samarbete som gäller! Det är också bra att man nu före starten tar med de regioner som inte har någon nationell vårdenhet utan kommer att remittera, konstaterar Gunilla Gunnarsson efter dagens besök.

Planeringen har pågått sedan beslutet kom i våras, då Preben Kjölhede, professor på Kvinnokliniken och Per Rosenberg, processledare för gynekologisk cancer på Onkologiska kliniken på US, bjöd in övriga nationella enheter för planering av vårdprocessen ur ett helhetsperspektiv.

-  US i Linköping har sedan många år ett gott samarbete i Sydöstra sjukvårdsregionen, och även med Västmanland och Sörmland, så vi räknar med att remissförfarandet och den praktiska överlämningen mellan olika enheter ska gå bra, säger Per Rosenberg.

Även de enheter som inte utsetts som nationella enheter, kommer att involveras i processen.

-  När man nivåstrukturerar en viss process, så är det viktigt att komma ihåg att det bara är en del av patientens resa. Uppföljning, rehabilitering och mycket annat som har stor betydelse för patienten, sker fortfarande på den ursprungliga enheten, säger Per Rosenberg.

Vulvacancer drabbar ca 150-200 kvinnor varje år, och det nationella ansvaret kommer att innebära att 45-50 patienter kan komma att opereras på US i Linköping under nästa år.