Cancerrehabilitering handlar om bemötande

Sidan publicerades 12 september 2016

- Cancerrehabilitering ser jag mycket som en fråga om bemötande, att verkligen se både patienten och dess anhöriga och möta dem i nuet. Visst finns det bra professionell hjälp att få av terapeuter och kuratorer, men att få bra kontakt med alla i vårdteamet är också cancerrehabilitering.

Det säger Louise Nordlund-Johansson efter sina erfarenheter som  närstående när hennes man Hans drabbades av blodcancer hösten 2011 och avled efter ett års kamp. Det blev många resor mellan Vetlanda och hematologen  i Linköping. Som tur var fanns Ronald McDonald hus, där hon och sonen Ola kunde bo under helgerna medan maken fick sina behandlingar.

- Personalen såg verkligen Ola, och talade ofta direkt med honom, och det märktes att Ola uppskattade det, berättar Louise.

En kurator kom in på avdelningen första dagen, men varken Hans eller Louise var vana att tala med kuratorer, så det blev inte mycket stöd.

- Däremot var den ordinarie personalen fantastiska, de hade alltid ork att prata och ge stöd, men även vara tydliga när det krävdes. Man kan ibland fastna i ältande och då är det bra att någon är tydlig och hjälper en att rikta uppmärksamheten framåt, säger Louise.

Tills slut fanns inga fler behandlingar att ta till, man hade nått vägs ände och gick in i den sista palliativa tiden. Efter några dagar på hospice beslöt man att prova att vårda Hans i hemmet istället. Det kändes som rätt plats att vara på, men innebar helt nya utmaningar för Louise, som hon inte var beredd på.

- Jag var mitt i det svåraste i livet men åkte runt för att försöka få tag i ett bäcken! Det var inte så jag hade förväntat mig att vården skulle fungera. Jag förväntades ta ett projektledaransvar och organisera kontakten mellan distriktssköterskan, hemsjukvården och fysioterapeuten, och det var jag inte beredd på.

Beslutet att vårda Hans i hemmet var ändå rätt beslut, det var bägge överens om, men erfarenheterna gjorde att Louise efteråt valt att samarbeta med vården för att förbättra för andra i samma situation och även konkret åka runt och föreläsa om sina upplevelser.

På Temadagen om cancerrehabilitering den 25 oktober berättar Louise om sina upplevelser.