Biobanksfacilitet med fryshotell invigt

Sidan publicerades 28 september 2016

- Vi tar idag ett väldigt viktigt steg för den akademiska delen av framtidens universitetssjukhus och det känns oerhört roligt.

Det säger Johan Söderholm, dekanus, Medfak, Linköpings universitet, när han inviger den nya biobanksfacilitetens stora fryshotell tillsammans med Ditte Pehrson-Lindell, vårddirektör för Universitetssjukhuset i Linköping.

Forum Östergötland blir en viktig del av infrastrukturen för klinisk forskning i landet, och bildar ett nav för forskningssamverkan mellan företag, akademi och universitetssjukvård. Genom den kliniska forskningsenheten ges möjlighet för forskande kliniker eller företag att genomföra projekt som kräver lite mer av sjukhusets resurser. Det är också en del av en regional och nationell forskningsnod, där Forum sydost utgör en av landets sex regionala noder.

- Genom biobanksfaciliteten uppnår vi state of the art i omhändertagande, förvaring och utlämnande av kliniska forskningsprover, vilket är en oerhört viktig del av kvalitetssäkringen av de kliniska forskningsprojekten, konstaterar Johan Söderholm.

Nedre bilden: Region Östergötlands regiondirektör Mats Uddin och rektor för Linköpings universitet Helen Dannetun klipper banden för det nya fryshotellet.

För RCC Sydöst är dagens invigning ett viktigt steg för att främja forskningen i sydöstra sjukvårdsregionen.

- Det här stärker forskningen i sydöstra sjukvårdsregionen, och gagnar även cancerforskningen, så det här ser vi väldigt positivt på, säger Srinivas Uppugunduri efter minglet i kulvertarna där det nya fryshotellet invigdes.

Läs mer om RCC:s forskningsuppdrag här