Nytt arbetssätt ska öka delaktigheten i sydöst

Sidan publicerades 28 oktober 2016

- Fördelen med att ha en processledare i varje län är att det kan bli lättare att komma nära verksamheterna där själva arbetet sker. Det ska bli spännande att se om det här arbetssättet kan påverka utvecklingen av cancerrehabilitering i cancervården.

Det säger Annika Asketun, verksamhetsutvecklare på RCC Sydöst, som föreslagit det nya upplägget för cancerrehabilitering. Organisationen kommer att bestå av en koordinator på 40%, och tre processledare på vardera 20%, en i varje region/landsting i sydöstra sjukvårdsregionen.

-  Cancerrehabilitering innehåller ju många delar och engagerar personer inom många olika professioner, så då kan det vara en fördel att också vara flera om uppdraget att driva processen från RCC Sydösts håll. Förutom att vi hoppas komma närmare processen, tänker vi oss att de olika processledarnas ordinarie arbeten ger synergivinster även för det här uppdraget, säger Annika.

Processledarna är Monica Berg, arbetsterapeut från Jönköping, Helene Wendell, sjukgymnast från Kalmar och Ulrika Odelram-Wirén, specialistsjuksköterska i Östergötland. Annica Tomasson kommer att koordinera de tre processledarna på 40% med start 1 januari 2017. Annica är sjukgymnast inom primärvården i Region Östergötland.

-  Monica Berg är även projektledare för jämlik cancerrehabilitering i Jönköpings län, så hon har redan ett brett kontaktnät som vi hoppas kunna dra nytta av, berättar Annika Asketun.

Ulrika är specialistsjuksköterska på onkologiska kliniken i Linköping och arbetar bland annat på biverkningsmottagningen, som tar emot patienter från hela sydöstra sjukvårdsregionen.

- RCC Sydösts uppdrag är precis som tidigare att stötta verksamheterna med nätverksarbete, kunskapsseminarier och att stödja vårdpersonalen att förbättra cancerrehabiliteringen för patienten.

Den här gruppen kommer att ansvara för exempelvis temadagar om cancerrehabilitering och arbetet med Min vårdplan. Annica Tomasson kommer att koordinera, men som alltid är det ute i vården som det verkliga arbetet sker.

- Det är ju alltid verksamheterna som har det yttersta ansvaret för att patienten får en kontaktsjuksköterska, en vårdplan och att patienterna får den cancerrehabilitering de har behov av under och efter sjukdomen – det ska man inte glömma bort, och genom det här arbetssättet hoppas vi kunna stötta det arbetet, avslutar Annika Asketun.