Man känner mer smärta när man är ensam

Sidan publicerades 14 oktober 2016

– Smärta föder smärta och dödsångesten gör att smärtan upplevs starkare. Oron, dödsångesten och den ofrivilliga ensamheten är faktorer som har visat sig påverka hur stark smärtan upplevs. Därför är det viktigt att vårdpersonalen dämpar patientens smärta med samtal och umgänge, inte bara med läkemedel.

 

Det säger Peter Strang, onkolog och professor i palliativ medicin, som föreläste om cancerrelaterad smärta för de omkring 320 besökarna på Palliation Sydöst.

Arbetet med cancer har pågått hela Peter Strangs vuxna liv och han arbetar just nu bland annat på Stockholms sjukhem som har plats för 40 palliativa patienter samt möjlighet att erbjuda hemsjukvård för 200 patienter.

 

Gemenskap skyddar

Flera studier visar att olika typer av gemenskap har skyddande effekt och reducerar smärtupplevelsen. Det finns även studier där patienter har fått titta på foton av personer som står dem väldigt nära, och genom att minnas gemenskapen har man sedan kunnat konstatera att hjärnan aktiveras så att man upplever mindre smärta.

-  Om det räcker med att titta på ett foto och minnas gemenskapen och att det dämpar smärtan, då är ju gemenskap något som verkligen är viktigt, som  man ska  jobba med systematiskt i vården, konstaterar Peter.

Om man får hålla handen så minskar också smärtan

Även fysisk kontakt minskar smärtan. Det finns många studier som tydligt visar att patienter som får mer fysisk beröring, vare sig det är av vårdpersonal eller av närstående, upplever mindre stress och smärta.

-  Man kan visa på att patienter som får hålla någon i handen upplever mindre smärta, och det är något som vi ska arbeta med parallellt med annan smärtlindring, berättar Peter.

Föreläsningen innehöll gott om fallbeskrivningar som publikens fick diskutera tillsammans med Peters egna lösningar.

Peter Strang har skrivit flera böcker om smärta i samband med gemenskap och ensamhet, bland annat ”Att höra till – om ensamhet och gemenskap”.

Han nämnde även att de tagit fram följande webbsida: http://pkc.sll.se/om-oss/pkc/

Se Peter Strangs bildspel, och presentationen som inledde Palliation sydöst här