Sydöst får sin andra PET/CT-utrustning

Sidan publicerades 11 november 2016

- Region Jönköpings län har tagit beslutet att investera i en ny PET/CT-utrustning. Det kommer att innebära kortare väntetider och en mer jämlik vård, vilket vi räknar med ska resultera i ökad patientsäkerhet och vårdkvalitet för patienterna i sydöstra sjukvårdsregionen.

Det säger Micael Edblom, sjukvårdsdirektör på Medicinsk Diagnostik Region Jönköpings län.

RCC Sydöst publicerar idag en utredning som visar att behovet av PET/CT (Positronemissiontomografi (PET)- Datortomografi (CT)) ökar med cirka 25% per år i sydöstra sjukvårdsregionen och att kapaciteten är låg jämfört med omvärlden. Utredningen gjordes av Regional medicinsk programgrupp (RMPG) medicinsk diagnostik på uppdrag av Regionsjukvårdsledningen (RSL).

- En utökning av PET/CT-kapaciteten motiveras av att nya indikationer pekar på alltfler användningsområden, säger Robert Ring, chef för Diagnostikcentrum i Region Östergötland och en av dem som varit med och tagit fram utredningen.

Utrustningen används framför allt för en säkrare diagnostik av cancer men också uppföljning av behandling, vilket gör att antalet undersökningar kan komma att öka. PET/CT-utrustning kan även användas inom ett flertal andra diagnosområden, såsom diagnostik av infektioner och inflammationer.

- Med dessa två PET/CT-utrustningar i Sydöstra sjukvårdsregionen beräknas att behovet är tillgodosett fram till cirka år 2020, fortsätter Robert Ring.

Fler inversteringar framöver

Inom 6 år bedöms behovet vara fyra PET/CT i sydöstra sjukvårdsregionen. Den strategiska planen är att successivt införa ny utrustning i regionen i god tid innan man når kapacitetstak för befintlig utrustning.

Region Östergötland har också investerat i en cyklotron som förväntas försörja  regionens PET/CT-verksamheter med nödvändig radiofarmaka under senare delen av 2017.

- Idag köps radiofarmaka från externa leverantörer. Exempelvis flygs det in dagligen  från Finland, vilket är både kostsamt och medför osäkerhet avseende leverans och därmed undersökningarnas genomförande. Med cyklotronen blir sydöstra sjukvårdsregionen självförsörjande på den radiofarmaka som krävs för att kunna nyttja PET/CT, avslutar Robert Ring.

Utökat samarbete i sydöst

Samarbetet i sydöstra sjukvårdsregionen innefattar bland annat kunskapsutveckling, vilket innebär att medarbetare från Universitetssjukhuset i Linköping med lång erfarenhet av PET/CT, kompetensutvecklar medarbetare i Jönköping och inom kort även medarbetare i Kalmar. Linköping och Jönköping kommer tillsammans utgöra en gemensam resurs för hela sydöstra sjukvårdsregionen.

Bilaga 2_Rapport behov av PET-CT i sydöstra sjukvårdsregionen 2016-08-08.pdf