Prioriteringsråd ska effektivisera statistikstödet

Sidan publicerades 23 november 2016

Kompetensutveckling, effektivitet och bättre överblick – det är några av fördelarna man hoppas att det nya prioriteringsrådet ska bidra till.
- Vi tror att det här systemet kommer att ge bättre koll och även snabbare leveranser. Genom att vi träffas och går igenom förfrågningarna gemensamt, skapar vi också en bättre sammanhållning i gruppen, säger Charlotte Witell, enhetschef på RCC Sydöst.

Alla nya uppdrag kommer att samlas i en databas, som statistikerna bygger upp just nu. Idén med arbetssättet kommer från RCC Norr och presenterades på RCC-dagarna i Umeå i våras.

Tidigare tog varje statistiker hand om sina förfrågningar inom respektive diagnos. Det gjorde att arbetsbördan kunde variera, och det var svårt att veta hur många uppdrag som genomfördes eller vilken omfattning de hade. Det var också ett sårbart system, i och med att registret bara hade en kontaktperson, som kunde bli sjuk eller vara ledig.

- Visst kan uppdragen vara ganska olika beroende på diagnos. Många register arbetar på olika sätt, och uppdragens storlek och omfattning varierar. Det kommer även i fortsättningen vara så att varje statistiker har huvudansvar för vissa diagnoser, men genom att fördela uppdragen lite jämnare oavsett diagnos får alla möjlighet att lära sig varandras områden också, fortsätter Charlotte.

Lisa Åkesson är nyanställd statistiker sedan i somras, och hon ser många fördelar med det nya systemet.

-  För mig som ny i statistikergruppen är det här ett bra sätt att förstå hur de andra statistikerna jobbar och få ta del av allas olika uppdrag. Jag tycker att vi kommit bra in i arbetet, även om det såklart tar tid nu i början, att lägga in alla uppdrag i den nya databasen. Men jag tänker att det har man igen sedan, när man kan gå tillbaka och ser hur lång tid olika uppdrag tog, säger Lisa.

Prioriteringsgruppen består av alla fyra statistiker, samt Charlotte Witell och Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef på RCC Sydöst.

För kvalitetsregistren, forskare, kliniker och andra som vill få hjälp med datauttag ur kvalitetsregistren gäller att fylla i en blankett där uppdraget beskrivs så detaljerat som möjligt.

Blanketten ligger här.

Därefter kommer en statistiker att ta kontakt.