Pilotprojekt digitaliserar Min vårdplan

Sidan publicerades 21 november 2016

- Vi ska utnyttja de system som finns och se till att ny teknik används för patientens bästa.

Det konstaterar Kerstin Törnquist, projektledare för Min vårdplan och delaktig i det pilotprojekt som pågår sedan ett år tillbaka. Projektet har nu gått in i en intensiv fas där teknikutvecklingen står i fokus.

- Vi har valt att lägga Min vårdplan på den nationella plattformen Stöd & behandling, eftersom den redan finns utvecklad och är känd av både patienter och vårdpersonal. Stöd & behandling används bland annat för KBT på nätet, men kan även användas för olika typer av stödprogram till patienten.

- Just den kommunikativa delen är det som gör att den fungerar så bra som plattform för Min vårdplan, eftersom den också är tänkt att vara ett verktyg för patienten att komma i kontakt med vården, och samtidigt följa den planering av vård och behandling som man kommit överens om.

I dagsläget testas programmet på 40-talet patienter. Uppsala och Örebro har en grupp med kolorektalpatienter, Östergötland har en grupp med prostatacancerpatienter och i Jönköping är det bröstpatienter som är med.

-  Vi är väldigt nöjda med resultatet så här långt, och såklart stolta över att två av tre grupper kommer från just vår sjukvårdsregion.

Processen att ta fram verktyg som fungerar både för vårdpersonal och patienter är ett samarbete mellan vårdpersonal, it-arkitekter och även patientrepresentanter.

-  Största utmaningen i projektet är att få de olika parterna att förstå varandra. It-arkitekterna måste förstå vårdpersonalens verklighet och patientens behov, och på samma sätt måste vi förstå teknikens begränsningar.

Den 8 nov lanserades nästa prototyp av plattformen.

Under våren 2017 räknar projektgruppen med att projektet ska gå igång med patienter som får prova den nya plattformen.