Online-statistik ger svar direkt

Sidan publicerades 9 mars 2016

RCC Sydöst lanserar nu en tjänst som ger möjlighet att ta fram färsk statistik direkt på webben för olika cancerdiagnoser.

De öppet tillgängliga kvalitetsparametrarna bygger på data från kvalitetsregistren i INCA och uppdateras i början av varje månad. Online-tjänsten har tagits fram i samarbete med RCC Syd som har en liknande tjänst.

Exempelvis presenteras väntetider, andel patienter som diskuterats på en multidisciplinär konferens och hur stor andel som fått en kontaktsjuksköterska.

-          Den nya portalen gör det möjligt för användaren att på ett enkelt sätt jämföra resultat för olika kvalitetsparametrar mellan sjukhus i sydöstra sjukvårsregionen. Genom att presentera data öppet blir det här ett nytt och effektivt sätt för oss att använda kvalitetsregistren, säger Rasmus Mikiver, statistiker på RCC Sydöst.

Länken till sidan är:

http://www.ocsyd.se/kvalitetsdata/webrapport3/