Nytt projekt ska nå uteblivarna

Sidan publicerades 9 mars 2016

HPV-hemtest, telefonsamtal från en barnmorska och brev ska testas för att fler kvinnor ska komma till vården och ta gynekologiskt cellprov.

- Screening av kvinnor har bidragit till att sjukdomen halverats sedan starten på 60-talet. Utmaningen nu är att minska ojämlikheten och se till att de ca 12 000 kvinnor som uteblir bara i Östergötland, minskar. Om vi kommer på ett sätt att nå dem så de kommer in och kan lämna cellprov så kommer antalet fall av livmoderhalscancer att minska ytterligare.

Caroline Lilliecreutz är mödrahälsovårdsöverläkare i Region Östergötland och processledare för cervixcanerprevention i Regionalt cancercentrum sydöst. Caroline är också en av initiativtagarna till det nya forskningsprojektet för att öka kunskapen om hur vi bättre når uteblivarna.

- Cellprov tas för att tidigt upptäcka cellförändringar som kan leda till livmoderhalscancer. Sedan cellprovtagning infördes har antalet fall av livmoderhalscancer halverats, så det är ett effektivt sätt att förebygga sjukdomen.

Orsaken till att kvinnor uteblir kan vara flera. Tidigare studier har visat att de vanligaste skälen är:

  1. att man inte förstår vad kontroller syftar till, exempelvis på grund av språket

  2. att man inte tror det behövs eftersom man inte hade någon cellförändring förra gången eller att man känner sig frisk

  3. att man inte anser sig ha tid

  4. tillgängligheten är inte tillräckligt god

  5. rädsla eller tidigare dåliga erfarenheter av vården

 

I det nya projektet delas uteblivarna, dvs kvinnor som kallats men inte kommit de senaste 6-8  åren, upp i tre grupper. I en grupp får de en skriftlig påminnelse, i en grupp blir kvinnan uppringd av en barnmorska och får då välja på att boka in ett besök för cellprovtagning  eller få ett hemtest för HPV-analys skickat till sig. I den sista gruppen får kvinnan ett hemtest för HPV-analys  direkt skickat till sig.

-  Hemtestet ska inte förväxlas med cellprovet – det är två helt olika saker. Om hemtestet för HPV visar positivt resultat är det viktigt att komma in och ta ett cellprov. Kvinnor med tecken på HPV-infektion kommer få en kallelse till en läkare på kvinnokliniken för cellprovtagning. Har man uteblivit från cellprovskontroller i flera år, så kan det vara bra att få ytterligare en motivering till varför man bör komma in och ta ett cellprov, förklarar Caroline Lilliecreutz.

Kopplingen mellan HPV-infektionen och livmoderhalscancer är tydlig. En HPV-infektion som inte läker ut kan ge livmoderhalscancer. Det är också anledningen till att flickor vaccineras mot HPV sedan 2012.

Läs mer om projektet här

Läs mer om gynekologisk cellprovskontroll här