Mätningar visar: Nu kortas väntetiderna

Sidan publicerades 17 maj 2016

Senaste resultatrapporten visar på markant kortare väntetider och även ökad andel patienter som diskuteras på MDK.

- Det är glädjande att notera att för första gången sedan vi började mäta 2011 så ser vi en tydlig förbättring av andel patienter som får behandling inom 4 veckor och även inom 8 veckor, säger verksamhetschef Srinivas Uppugunduri om den senaste resultatrapporten. Jönköpings län har störst andel patienter med behandlingsstart inom 4 veckor från den första registrerade kontakten med vården, hela 44% . För kolorektalpatienter i Jönköpings län får nära 60% av patienterna starta sin behandling inom 4 veckor.

 Läs RCC Sydösts resultatrapport här

För första gången sedan vi började mäta får nu även prostatacancerpatienter behandling inom fyra veckor, faktiskt hela 18% i Kalmar och 16% i Östergötland. Även andelen patienter som diskuteras på multidisciplinär konferens har ökat från 21% till 49% i hela regionen.

Hur ser det ut i de olika regionerna/landstingen i sydöstra sjukvårdsregionen? Vi ställde frågan till Göran Henriks, utvecklingsdirektör från Qulturum vid Jönköpings läns landsting, Ragnhild Holmberg, Hälso-o sjukvårdsdirektör i Landstinget i Kalmar län, och Göran Atterfors, controller i Region Östergötland och ordförande i RCC Sydösts ledningsgrupp.

  • Hur stor effekt kan införandet av standardiserade vårdförlopp ha haft på de förbättrade resultaten?

Kalmar: I Landstinget i Kalmar län har införandet av SVF haft stor inverkan framför allt på kortare ledtider men också ökad samverkan i vårdkedjan. Patientens delaktighet har också ökat via koordinatorer och kontaktsjuksköterskor.

Östergötland: Införandet av SVF har medfört ett ökat fokus på ledtider genom patientens hela väg i vårdkedjan.

I region Jönköping har vi sett att SVF arbetet bidragit starkt i  arbetet att uppfylla våra 6 gemensamma cancer löften i sydöstrasjukvårdsregionen. Det har stärkt samtalet och arbetssätten i patientens process.

  • Finnas det mer att hämta – kan vi förvänta oss ytterligare förbättringar?

Kalmar: Absolut, modellen att arbeta med SVF kan appliceras på fler diagnoser än cancer. SVF visar att det är möjligt att minska onödig väntan  genom ändrade arbetssätt och effektiv produktionsplanering mot ett gemensamt mål.

Östergötland: Ja, definitivt. Vi arbetar idag alltmer processorienterat och med hjälp av noggrann produktionsplanering kartlägger vi behovet och försöker anpassa tillgången till de olika utrednings- och behandlingsmomenten inom respektive del av de olika cancerprocesserna.

Jönköping: Ja vi tror att koordinering och integration kan förbättras ytterligare inom respektive patientgrupp genom en vidgad förståelse för varandra i patientens värdekedja. Kan vi ytterligare prata om hur vi kan hjälpa varandra för att minska onödig väntan för patienten så kommer vi att se ytterligare förbättringar.

  • Vilka är er regions/landstings största utmaningar vad gäller väntetider?

Kalmar: Utmaningen är att bibehålla den goda tillgängligheten över tid där tex resurs och kapacitetsplanering är ett verktyg.

Östergötland: Att använda och styra tillgänglig kapacitet på allra bästa sätt i relation till behoven.

Jönköping: Matcha behovet med kapacitet.

 

 Läs RCC Sydösts resultatrapport här