RCC samverkan lanserar ny app för ännu bättre cancervård

Sidan publicerades 23 juni 2015

RCC i samverkan har utvecklat en mobilapp för att stärka tillgängligheten till standardiserade vårdförlopp och nationella vårdprogram. Appen gör det enklare för vårdens medarbetare att hålla sig ajour med innehållet i vårdförloppen.

– Vi är väl medvetna om att vårdens arbetsgivare inte alltid förser medarbetarna med surfplattor och mobiltelefoner, men vi tror på en positiv utveckling på den punkten. Och ska vi lyckas med vårt uppdrag att bidra till en mer jämlik cancervård måste vi prova nya vägar för att verkligen nå ut med och stärka användningen av de kunskapsstöd vi utvecklar, säger Gunilla Gunnarsson, ordförande i RCC i samverkan.

 
  

Appen Cancervård innehåller framför allt de fem standardiserade vårdförlopp som införs under 2015 och de nationella vårdprogrammen för fyra av vårdförloppen. Vårdprogrammet för huvud- och halscancer kommer att bli klart inom kort och blir tillgängligt i appen troligen i slutet av sommaren. Innehållet är i huvudsak strukturerat per diagnos, men man kan även välja ingång via alarmsymtom.

Appen innehåller även riskkalkylatorer för att beräkna återfallsrisker och prognoser. Den har även uppföljningsprogram och rekommendationer för när och hur patienter bör följas efter behandling.

Mobilappen Cancervård är utvecklad för både mobiltelefoner och surfplattor på de tre vanligaste tekniska plattformarna och kan laddas ner från Apples App Store, Microsofts Windows Store och Androids Google Play.

Ladda ner appen