Ny vårdprocessgrupp för hudtumörer bildad

Sidan publicerades 23 juni 2016

- Syftet med den här gruppen är att ta ett grepp om hela hudtumörprocessen i sydöstra sjukvårdsregionen. Vi tror att samverkan inom det här området kommer gynna patienterna och även påskynda den tekniska utvecklingen. Min förhoppning är att arbeta mycket konkret med de frågor som vi tycker är aktuella. Vi kommer särskilt att titta på hur vi kan samarbeta kring utvecklingen av teledermatoskopi i regionen.

Det säger Marianne Maroti, hudläkare och processledare för hudtumörprocessen på RCC Sydöst.

Antalet patienter med hudtumörer växer stadigt. Maligna melanom ökar med 4—5 % årligen och 2015 var nyinsjuknandet i regionen cirka 350 fall. Övriga hudtumörer såsom skivepitelcancer och basalcellscancer är volymsmässigt betydligt större och har samma ökningstakt som melanomen. Detta innebär att stora resurser krävs framför allt i primärvård och på hudkliniker. Dessutom belastar de patologin där mätningar har visat att 25 % av resurserna tas till hudpatologi.

-  Vi har i den här processgruppen valt att fokusera på hela hudtumörprocessen, för att förbättra omhändertagandet för alla patienter med hudtumörer. Genom att dela erfarenheter hoppas jag få upp tempot i förändringsarbetet. Nationellt fokuserar man mycket på melanom, som drabbar ca 3000 patienter om året, medan till exempel basalcellscancer drabbar ca 40.000 patienter. Basalcellscancer är visserligen inte en lika allvarlig åkomma, men den måste fortfarande behandlas och genom att titta på hela processen kan vi förbättra omhändertagandet för alla patienter.

Gruppen hade sitt första möte i juni, och nästa möte är i Nässjö den 26 augusti.

Gruppen består av följande deltagare: