Nyheter

Samverkan
Screening livmoderhalscancer

Idag lämnar SKL en delrapport om arbetet med nationell och regional samordning av screening för livmoderhalscancer som pågår under 2016 inom ramen för överenskommelsen om kvinnors hälsa.

Samverkan
Rekordmånga tar gynekologiskt cellprov

Deltagandet i gynekologisk cellprovtagning i Sverige är högre än någonsin tidigare. Det framgår av den senaste årsrapporten från NKCx, det nationella kvalitetsregistret för livmoderhalscancerprevention.

Samverkan
SUS anpassade resurserna efter behoven

För ett år sedan började urologen på Skånes Universitetssjukhus (SUS) arbeta med standardiserat vårdförlopp för prostatacancer och blåscancer. Målet var bland annat att korta ledtiderna, minska dubbelarbete och skapa en väl fungerande urologisk verksamhet på SUS och i hela Region Skåne.

Samverkan
Ytterligare cancervård koncentreras

Samtliga landsting/regioner har nu beslutat följa RCCs rekommendation att koncentrera ytterligare sex åtgärder inom cancervården till färre ställen i landet. Det står klart efter att Regionala cancercentrum i samverkan gått igenom landstingens beslut. De nationella vårdenheterna ska vara igång från och med 1 januari 2017.

Samverkan
Tydligare form för patientsamverkan

RCC och patientföreträdare har tillsammans utvecklat nationellt gemensamma mallar för uppdragsbeskrivningar och uppföljning.

Sydöst
Nyhetsbrev för juni ute nu

Ny vårdprocessgrupp för hudtumörer, en regional plan för långtidsuppföljning av barncancer och ny medarbetare - det är några av RCC Sydösts nyheter i juni.

Samverkan
Nytt vårdprogram inom leukemi

Läs det senaste nationella vårdprogrammet för Kronisk lymfatisk leukemi (KLL).

Sydöst
Ny vårdprocessgrupp för hudtumörer bildad

- Syftet med den här gruppen är att ta ett grepp om hela hudtumörprocessen i sydöstra sjukvårdsregionen. Vi tror att samverkan inom det här området kommer gynna patienterna och även påskynda den tekniska utvecklingen. Min förhoppning är att arbeta mycket konkret med de frågor som vi tycker är aktuella. Vi kommer särskilt att titta på hur vi kan samarbeta kring utvecklingen av teledermatoskopi i regionen.

Samverkan
Att leda med kunskap

Efter sex års arbete med cancerstrategin har nu RCC samlat erfarenheter och lärdomar i skriften” Att leda med kunskap”.

Samverkan
Nytt vårdprogram för långtidsuppföljning

Barn som överlevt cancer ska få en sammanfattning av sin behandling vid 18 års ålder. De behöver veta vart de kan vända sig då biverkningar och komplikationer dyker upp i vuxen ålder. Speciella kunskapscentrum bör inrättas på alla ställen med barncancervård. Det föreslås i ett nytt nationellt vårdprogram för långtidsuppföljning efter barncancer.

Samverkan
Vårdförlopp för livmoderhalscancer på remiss

Nu finns en remissversion för livmoderhalscancer publicerad. Du kan lämna synpunkter fram till den första september.

Sydöst
Andrum även till hösten

Den uppskattade mötesserien Andrum kommer att starta en ny omgång i höst. Här är hela programmet.

Sydöst
Få kontakt med oss i sommar

Här är mejladressen och telefonnumret för att få tag i oss på RCC Sydöst i sommar.