Nybyggd strålbehandling invigd

Sidan publicerades 14 januari 2016

Måndag den 11 januari 2016 invigde Region Jönköpings län en nybyggd strålbehandling vid onkologkliniken, Länssjukhuset Ryhov. Satsningen innebär ökad kapacitet, kvalitet och patientsäkerhet.

– Vi vill visa upp regionens satsning på cancervård för allmänheten. Vi är väldigt nöjda med våra nya ändamålsenliga lokaler. Det innebär att vi ökar kapaciteten med 50 procent och tryggar länsinvånarnas tillgång till strålbehandling för lång tid framöver, säger Per Nodbrant, verksamhetschef för onkologkliniken sedan 1 januari 2016.

Se ett filmklipp där Per Nodbrant med flera berättar om satsningen

Två strålbehandlingsapparater blir tre

I de nybyggda lokalerna finns två nya strålbehandlingsapparater. Snart startar ombyggnationen av de äldre lokalerna, där de två strålbehandlingsapparaterna under våren byts mot en tredje ny.

- I dag kombinerar man ofta kirurgi, läkemedel och strålning, och ungefär hälften av alla med en cancersjukdom får idag strålbehandling. Genom vår stora satsning, med bland annat egen datortomograf, får vi nu också kortare ledtider och kan styra flödet mycket bättre, berättar Per Nodbrant.

Öppet hus och föreläsningar

På plats på invigningen finns Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för Regionalt Cancercentrum sydöst, för att ge en bild av nuläge och framtid och Jens Overgaard från Århus universitet i Danmark som pratar om hundra års utveckling av radioterapi. Från Skånes universitetssjukhus kommer Per Nilsson, sjukhusfysiker och docent, och pratar om strålbehandling, idag och i morgon.

– Vi vill ge en generell bild av cancersjukvården, men också visa på strålbehandlingens historia, utveckling och framtid samt vilka möjligheter satsningen med de nya strålbehandlingsapparaterna nu ger oss, säger Per Nodbrant.

Läs hela nyheten på Region Jönköpings läns webbsida