Enkät visar att magneten gjorde skillnad

Sidan publicerades 28 januari 2016

- Personalen uppger att de sedan tidigare har god kunskap på området och att befintliga arbetssätt och rutiner varit bra, men att denna nya arbetsform är ännu bättre. Att lämna ut en kylskåpsmagnet ger en bättre rutin och en bra påminnelse vilket medfört att ännu fler nu får råd om hur man skyddar sig i solen.

Det säger Matti Leijon, samordnare för cancerprevention på Regionalt cancercentrum sydöst.

En enkätundersökning bland de barnavårdcentraler som under våren 2015 deltog i projektet Sunda solvanor, visar att det nya arbetssättet har tagits emot väldigt positivt av personalen. Arbetssättet att dela ut en kylskåpsmagnet har adderat något från tidigare arbetssätt. Resultaten från undersökningen presenteras i rapporten (pdf)

 

Magneten gjorde skillnad

Personalen uppger att kunskapen de fått i projektet egentligen bekräftar det de redan visste och förmedlade till föräldrarna, så det nya är just sättet att förmedla den här kunskapen på, nämligen via kylskåpsmagneten. Sunda solvanor affischSofie Drake, som är kommunikatör för RCC Sydöst, anser att resultatet visar på kommunikationens betydelse för att nå fram med ett budskap.

-  Bara att ta fram en förhållandevis kostsam produkt som ges till föräldrarna signalerar att det här är viktig information, som föräldrarna bör ta på allvar. Det tror jag kan ha viss betydelse för att nå fram. Men även att själva budskapet är pedagogiskt i både text och bild, gör att vi når både barn och vuxna oavsett språk, säger Sofie Drake.

-  En bra kampanj blir som ett praktiskt verktyg som alla kan använda. Vi märkte snabbt att Sunda solvanor gärna plockades upp av media, något som vi tacksamt tog emot. Ju fler kanaler som används, ju bättre genomslag får kampanjen, och för Sunda solvanor blev media en tydlig draghjälp.

Tidigare resultat bekräftas

En tidigare uppföljning från Västra Götaland visar även att konceptet med kylskåpsmagneter med illustrativ och lättillgänglig information verkligen har nått föräldrarna och att det resulterat i förändrade beteenden till förmån för sundare solvanor för såväl barnen som för deras föräldrar.

Resultatrapport-sunda-solvanor-2015.pdf

Diskussion om framtiden

Resultatet av utvärderingen kommer nu att presenteras för verksamheterna och därefter följer en diskussion om hur arbetet med sunda solvanor ska utveckals och bedrivas i framtiden. Det har kommit förslag om att utveckla konceptet och nå ut till fler grupper än bara barnavårdscentraler. Det kan handla om att inkludera förskolor och skolor, dvs föra en dialog med kommunerna om de är intresserade av att arbete med liknande koncept.

-  En annan grupp som vi gärna vill nå med information om solskydd är idrottsrörelsen, och alla dess barn och ungdomar i idrottsskolor runt om i regionen. Särskilt angeläget i relation till sommarens lägerverksamheter säger Matti Leijon.

Fakta om hudcancer

Malignt melanom är den cancerform som ökar mest i Sverige. Årligen insjuknar över 3000 personer i Sverige och omkring 500 personer dör varje år till följd av sjukdomen. Under senaste åren har incidensen av melanom accelererat och ökningen motsvarar 5 procent årligen. Solande och solariebruk ökar risken för all hudcancer, men speciellt för malignt hudmelanom som är den farligaste hudcancerformen. Ett tydligt samband mellan ökad solexponering och ökad risk för hudmelanom finns särskilt om man redan som barn utsätts for solens starka strålning och bränner sig i solen.

Läs mer om hudcancer på RCC:s webb

Fakta om Sunda solvanor

Arbetssättet består av att personalen fått kylskåpsmagneter att dela ut till föräldrarna, med de viktigaste råden om solskydd. Personalen har också fått information om riskerna med att särskilt barnen exponeras för solen. Material och arbetssätt utvecklades i en tvärprofessionell grupp bestående av verksamhetsutvecklare och BVC-sjuksköterskor. De illustrationer som använts kommer från ”En bok om solen”, illustrerad av Pernilla Stalfelt på uppdrag av Strålsäkerhetsmyndigheten. 

- 7500 magneter delades ut i Östergötland

- 4500 magneter delades ut i Kalmar

- 8000 magneter delades ut i Jönköping