Goda exempel från lärandekonferensen

Sidan publicerades 18 februari 2016

Sydöstra sjukvårdsregionen hade många goda exempel att visa upp på lärandekonferensen om kortare väntetider, den 9 februari.

Region Jönköping presenterade en smart checklista för införande av standardiserade vårdförlopp. Landstinget i Kalmar län visade den standardiserade remissmallen "Säkert och lätt" och Region Östergötland berättade om den nya Enheten för samordnad cancerutredning - "En väg in i cancervården".

Säkra och användarvänliga remissmallar

Remissmallarna är framtagna i nära samverkan med verksamheten och lyftes som ett gott exempel på både användarvänlighet och säkerhet.

- Våra digitala mallar följer de nationellt framtagna kriterierna för välgrundad misstanke för varje vårdförlopp. Verksamheten är överlag nöjda med dem och tycker de är lätta att fylla i. Mallarna har dessutom snabbväg till journalen och till labbsvar. Att vi arbetat med representanter från all berörd verksamhet och från olika yrkesgrupper har gjort att vi hittat bättre lösningar. Förbättringsarbete i en stor organisation kräver ständig förankring och kommunikation , säger Lisbet Angelsiöö, processledare cancer i Landstinget i Kalmar län.

 

Bild: Lisbet Angelsiöö, processledare cancer visade Landstinget i Kalmar läns mallar i Cosmic.

 

Checklistan – ett stöd till verksamheterna

Processledaren har en viktig roll i införandet av de standardiserade vårdförloppen. Det handlar om att hålla reda på allt från kliniska kunskapsstöd, remissmallar och journaldokumentation till svarssystem och roller.

Region Jönköpings län har under hösten arbetat fram en checklista där allt som behöver ske finns med. Aktiviteterna med start och klart, motiv och ansvarig samlas i en enkel matris för att ge överblick och säkerhet i arbetet. Processledare har koll på vad som är utfört och vad som återstår. Listan är indelad i tre faser; förberedelser, införande och uppföljning/utveckling.

– Checklistan är ett bra stöd till verksamheterna och den hjälper oss även vidare när själva införandet är gjort, säger Marianne Johansson, projektledare SVF i Region Jönköpings län. En viktig komponent i ett sådant här förändringsarbetet är engagemanget och det stärks av att uppleva tydlighet i var man befinner sig. Checklistan hjälper oss med samma tågordning varje gång, med tydlighet som ger trygghet.

Checklistan finns att ladda ner här

Läs separat artikel om En väg in i cancervården - Region Östergötlands Enhet för samordnad cancerutredning