Bra flyt på ny enhet

Sidan publicerades 17 februari 2016

Nu har den nya Enheten för samordnad cancerutredning i Region Östergötland kommit igång. Remisser från patienter från de fem första diagnoserna med standardiserade vårdförlopp börjar strömma in.

Linda Wilhelmsson är sjuksköterska med bred erfarenhet av cancervård. Nu sitter hon på Region Östergötlands nystartade enhet för samordnad cancerutredning och tar emot remisser och ringer patienter som har symtom som skulle kunna vara cancer.

I sitt arbete har hon stor hjälp av en ny remissmall som säkerställer att all nödvändig information finns tillgänglig redan vid remissbedömningen.

 

– Den nya remissmallen ändras beroende på vilken diagnos man misstänker, så att läkaren på vårdcentralen alltid får vägledning i vilken information som behövs för den aktuella patientgruppen. Det kan handla om specifika symtom, men också hur patienten mår i övrigt, hur livssituationen ser ut eller tidigare cancersjukdomar.

Så här går det till

När en remiss kommer till enheten ringer Linda eller hennes kollega Åsa Malm upp patienten direkt. I samtalet går man igenom det som står i remissen och patienten får berätta och ställa frågor. Man bokar också tid för de undersökningar eller specialistbesök som är aktuella i respektive vårdförlopp. På det sättet kan patienten börja förbereda sig och behöver inte undra eller oroa sig.

– När vi ringer är det stor skillnad om patienten är informerad eller inte om att symptomen skulle kunna vara cancer. Oavsett vilken information patienten har fått innan, så uppskattar alla patienter att bli kontaktade, och att få möjlighet att ställa frågor direkt.

Tidssatta vårdförlopp stor utmaning framöver

Införandet av standardiserade vårdförlopp som även är tidssatta kommer att påverka hela sjukvårdssystemet och är en stor utmaning i arbetet framöver.  

De första leden i vårdförloppen går smidigare nu när det finns förbokade tider för olika undersökningar och specialistbesök. Dessutom garanterar röntgen och patologin vissa svarstider så att även nästa steg i patientens utredning kan bokas in tidigare.

Förbättrad kommunikation

En annan sak som har förbättrats är kommunikationen mellan de enheter som är involverade.

– När cancerutredningarna samordnas av en aktör blir det färre kontaktvägar och mindre risk för fördröjningar och oklarheter. Diagnostiken har nu bara en enhet att kommunicera med istället för 43 vårdcentraler och närmare 200 distriktsläkare. Och distriktsläkarna har en enhet att ringa till om frågor dyker upp säger projektledare Marie Lagerfelt.

13 nya diagnoser under 2016

Under 2016 kommer elva nya diagnoser samt dessutom ”okänd primärtumör” och ”allvarliga diffusa symtom” att få standardiserade vårdförlopp. Det blir ännu en utmaning för den nya enheten.

– De nya vårdförloppen kommer att synliggöra delvis andra patientbehov än de fem pilotdiagnoserna och involvera exempelvis regionens utredningsenheter och palliativa vårdverksamheter i de standardiserade vårdförloppen, säger Per-Anders Heedman.

Den 15 mars ska en handlingsplan lämnas till SKL som berättar hur de nya vårdförloppen ska implementeras.

Läs mer om standardiserade vårdförlopp i RCC Sydöst här