Tekniken central när framtidens MDK diskuteras i sydöst

Sidan publicerades 1 december 2016

- Många uttryckte att de uppskattat att få möjlighet att träffas tvärprofessionellt och få skapa en gemensam nulägesbild. Det ska bli spännande att se vilka förbättringar detta kommer innebära för framtidens multidisciplinära konferenser.

Det säger Mari Bergeling, regional processamordnare på RCC Sydöst, efter en lyckad work-shop i Nässjö.

Multidisciplinära konferenser (MDK) är en central funktion i cancervården och viktig del av löfte nr 2 till sydöstra sjukvårdsregionens medborgare: ”Alla patienter i regionen ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best practice”. Därför var det särskilt viktigt att workshopen attraherade deltagare från olika professioner och olika geografiska platser.

Gediget förarbete

Där fanns bl a läkare från olika specialiteter, IT-arkitekter, kontaktsjuksköterskor, regionala processledare – alla med olika perspektiv på hur man ska göra för att förbättra processerna kring MDK.

-  Alla cancerformer har olika nationella riktlinjer för MDK och sätten de genomförs på skiljer sig åt i vår sjukvårdsregion.  Vi gjorde därför ett ordentligt förarbete inför work-shopen, för att verkligen prata om det mest relevanta när vi väl sågs, berättar Mari.

Inför workshopen hade en enkät gått ut till personer involverade i MDK för att samla in synpunkter från alla och få en bild över nuläget. Dessutom hade projektledarna tagit fram en FRAM-analys för att beskriva komplexiteten och vilka funktioner som är beroende av varandra i samband med MDK. Där fanns också en sammanställning av riktlinjer beskrivna i nationella vårdprogram och i de standardiserade vårdförloppen. Utifrån dessa underlag hade centrala frågor sammanställts som diskuterades i smågrupper.

Öppet journalföringssystem  viktigast

Alla grupper fick i uppgift att prioritera utvecklingsområden utifrån underlagen, och enades till slut om en gemensam handlingsplan. Det som rangordnades som viktigast för att skapa bättre förutsättningar för framtidens MDK var ett öppet journalföringssystem. På andra plats hamnade en sjukvårdsregional standard för teknisk utrustning i MDK-rum.

-  Att få möjlighet att förbereda och ta del av information kring patienten inför MDK och tekniken vid genomförandet är oerhört viktigt. Det är både journalföringssystem och interna dokumenthanteringssystem som försvårar genomförandet. Samtidigt måste vi ta hänsyn till sekretessen, säger Mari.

En annan central del är att alla tillsammans kom överens om att utforma en gemensam rutinbeskrivning före, under och efter MDK.

- På det sättet på det sättet blir MDK mer enhetliga och det bidrar till en mer jämlik cancervård, avslutar Mari Bergeling.

Arbetsgrupper med representanter från alla tre län kommer nu att bildas utifrån delarna i handlingsplanen. Regionala stödfunktioner som Region-IT och eSPIR kommer att involveras i arbetet. Under 2017 planeras en ny workshop där resultat av arbetet kommer att presenteras.

Länk till handlingsplanen

Länk till FRAM-analysen