Informerande samtalet viktigt i CUP:s vårdprogram

Sidan publicerades 12 december 2016

Hallå där Kristina Arnljots, ordförande för vårdprogramguppen för CUP – cancer utan känd primärtumör:

I dag kommer en ny version av vårdprogrammet för CUP att lanseras och spridas i vården. Varför har ni uppdaterat det?

- Cancer utan känd primärtumör är en cancerform som kan vara svår att diagnosticera. Eftersom det kommit nya möjligheter att göra utredningar exempelvis med PET/CT hittar man ibland modertumören, men i 3-5% av fallen går det inte att spåra varifrån tumören kommer och då kallar vi det CUP – cancer utan känd primärtumör. Diagnostiken av vävnadsprover har också förfinats och utvecklats. Förhoppningsvis kommer detta leda till ökad kunskap om CUP och nya, mer riktade behandlingar för patienter med CUP.

Vilken är den viktigaste förändringen i den nya versionen av vårdprogrammet?

- Det viktigaste är att kapitlet om palliativ vård är omgjort och delvis nyskrivet. Den palliativa vården är särskilt viktig för den här patientgruppen, då många patienter är äldre och prognosen ofta är dålig. Eftersom det saknas primärtumör så utreds många under lång tid, och det blir en viktig avvägning vilka utredningar som verkligen gagnar patienten.

- Hela kapitlet om palliativ vård är skrivet för just CUP, men kan säkert vara till stöd för andra cancerdiagnoser också. Det finns ett avsnitt om det informerande samtalet, som vi är särskilt nöjda med och tror kan vara en inspiration för fler. Det är många gånger svårt att tala med patienten om diagnoser och prognoser, men det är så viktigt att ta sig tid för bra samtal för att patienten ska vara delaktig och insatt i vad som händer.

Är det något annat du vill lyfta fram i samband med det reviderade vårdprogrammet?

- Det är ju särskilt viktigt för patienter med okänd primärtumör att man hela tiden tänker efter vilken nytta en utredning kan göra för patienten. Det finns risk för både överutredning och underutredning, så det kräver en god bedömning av vårdteamet, och det tycker jag att vi lyckats beskriva på ett bra sätt i det nya vårdprogrammet, avslutar Kristina Arnljots.

Gå till det nya vårdprogrammet