Utmaningar inom SVF under hösten

Sidan publicerades 29 augusti 2016

Fortsätta hålla i de förändringar som införts, följa upp och utvärdera nya arbetssätt och gå igenom vilka konsekvenserna blivit av de införda vårdförloppen. Så kan man sammanfatta de utmaningar som sydöstra sjukvårdsregionen står inför i satsningen på kortare väntetider genom standardiserade vårdförlopp.

Standardiserade vårdförlopp införs i år för 13 nya diagnoser, utöver de 5 som infördes förra året. Syftet är att korta väntetiderna från diagnos till påbörjad behandling, öka jämlikheten och skapa en tydligare kommunikation för patienten.

Kalmar läns landsting har infört 15 av omgångens 18 standardiserade vårdförlopp.

Den 15 september införs de tre sista, Bröstcancer, Hudmelanom samt Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer.

-        Vår största utmaning under hösten blir att fortsätta hålla i och förbättra arbetet med de diagnoser vi infört och att samtidigt påbörja arbetet med kommande diagnoser. I primärvården upplever man att det nu blir många processer och att det går fort mellan införanden vilket kräver mycket energi in i arbetet, säger Helena Berglund projektledare för SVF i Landstinget i Kalmar län.

Region Jönköpings län införde under maj månad standardiserat vårdförlopp för cancer i lever, galla och bukspottkörtel, och i juni månad även för myelom.

-          Vi har arbetat fram ett nytt arbetssätt för överlämning av patient från akutmottagning/specialitet för uppföljning inom den planerade verksamheten för den aktuella specialistmottagningen. Primärt gäller detta för makrohematuri men om modellen fungerar väl kan den generaliseras till överlämning för fler diagnoser. Det nya arbetssättet sjösattes 1 juni för Region Jönköpings tre akutmottagningar, och kommer att följas upp under hösten.

I Region Östergötland ser man hösten 2016 som en utmaning då man kommer kunna se konsekvenserna av införda vårdförlopp och även införa nya vårdförlopp inom flera  stora diagnoser såsom  bröstcancer, lungcancer och tjock-och ändtarmscancer

-          Det är glädjande att det nu tas allt fler tidiga och personliga kontakter med patienter som inkluderas i SVF. Många patienter kan få förbokade tider och i några förlopp kan patienten exempelvis välja om den vill ta en tidigare tid till röntgen på annan ort inom länet, säger Marie Lagerfeldt, projektledare för standardiserade vårdförlopp i Region Östergötland.

Här kan du se hur många patienter som genomgått standardiserade vårdförlopp sedan starten i augusti 2015.