RCC Sydöst medverkade på Etikdagen

Sidan publicerades 11 april 2016

- En patient berättade om en situation där han sökt vård efter operation där såret luktade. Läkaren avfärdade patientens oro med kommentaren "ja, gamla människor luktar".
Kerstin Törnquist och Inger Berg hade ett uppskattat inslag om hur RCC Sydöst arbetar med cancerrehabilitering och patientmedverkan på Etikdagen den 8 april.

Det var ett blandat program som Etikrådet hade satt samman med föredrag från bland annat Stadsmissionen, Östgötacorrespondenten och Region Östergötland. Inger Berg från RCC Sydöst berättade om RCC:s arbete med patientmedverkan.

- Dels arbetar vi för patientens aktiva medverkan i sin egen vård genom att informera om 1177/Vårdguiden, cancerrehabilitering, Min vårdplan, kontaktsjuksköterska och journalen på nätet. Det är ju saker som patienten har rätt till och som direkt påverkar deras möjligheter till aktiv medverkan. Dessutom arbetar vi med patientens aktiva medverkan i andras  vård genom patient och-närståenderådet, som ju finns representerade i bland annat RCC Sydösts ledningsgrupp, berättade Inger.

Kerstin Törnquist fortsatte med att tala mer ingående om cancerrehabilitering och vilka delar i cancervården som RCC arbetar konkret med som har etiska kopplingar.

- När en människa drabbas av cancer drabbas hela den personens nätverk på ett eller annat sätt och genom att ställa öppna frågor som "hur har du det därhemma?" Och "Vad är viktigast för dig just nu?" kan vi fånga upp patientens behov och inte bara fokusera på den behandling eller undersökning som vi tänker är vårdens uppgift.

Läs mer om cancerrehabilitering

Läs mer om patientmedverkan