Andrum fortsätter till hösten

Sidan publicerades 21 april 2016

– Det har varit en uppskattad mötesserie, så det känns bra att fler får möjlighet att gå till hösten, säger Kerstin Törnquist, initiativtagare till Andrum.

”Att träffa medmäniskor.”

”Väldigt skönt att träffa andra cancerpatienter och ventilera till exempel behandlingar, biverkningar och oro”.

”När man är färdigbehandlad känns allt tomt.”

”Föreläsningarna är bra men mötena är lika viktiga”

”Antalet som är med är lagom stort. Man vågar höja sin stämma när det inte är för många”.

Det är några av kommentarerna från patienter som varit på mötesserien Andrum, som RCC Sydöst organiserade tillsammans med Region Östergötland under våren.

- Andrum har fått bra utvärdering och enkätsvaren visar att mötena fyller ett behov av att få träffas och få information och att kunna ställa frågor till olika professioner i vården, konstaterar Kerstin.

Nu kommer därför Andrum fortsätta även till hösten. Det blir 8 tematräffar 13.00 - 16.00 varannan tisdag.

Nytt för hösten är att en gång i månaden utökas träffarna med en senare tid 16.30 – 18.30 för att passa yngre cancerpatienter och närstående.

Några nya föreläsare är bokade, bland annat blir det en föreläsning om forskning och en föreläsning på temat Sexualitet och cancer.

Den 23 augusti startar serien i höst. Program kommer publiceras i början på maj.

För frågor, anmälan eller mer information kan man kontakta: