29
APR
2016

Sydöst

Få tag på oss på klämfredag

Fredagen den 6 maj är RCC Sydösts kansli obemannat. Vi nås via telefon eller mejl.

Samverkan

Fastställt SVF för analcancer

Vårdförloppet för analcancer är nu fastställt och finns tillgängligt på webbplatsen. Landstingen får i uppdrag att införa vårdförloppet tidigast under 2017.


22
APR
2016

Samverkan

SVF för livmoderkroppscancer på remiss

Nu är vårdförloppet för livmoderkroppscancer ute på remiss. Remissversionen finns tillgänglig för nedladdning på webben.


21
APR
2016

Sydöst

Andrum fortsätter till hösten

– Det har varit en uppskattad mötesserie, så det känns bra att fler får möjlighet att gå till hösten, säger Kerstin Törnquist, initiativtagare till Andrum.


15
APR
2016

Samverkan

Remissversioner av vårdprogram

Regionala cancercentrum börjar publicera remissversioner av vårdprogram på webben. Nu finns sju remissversioner publicerade, fem i remissrunda 1 och två i remissrunda 2. I varje aktuellt vårdprogram finns information om hur du lämnar synpunkter samt sista datum att lämna svar.

Sydöst

Steg framåt för att koncentrera vården i sydöst

Processen att koncentrera avancerad vård till färre platser nationellt och regionalt går framåt. - Rekommendationen innebär att sydöstra sjukvårdsregionen kommer att få två av de områden som vi ansökte om, vilket vi på RCC Sydöst är nöjda med, säger RCC Sydösts verksamhetschef Srinivas Uppugunduri.


11
APR
2016

Sydöst

RCC Sydöst medverkade på Etikdagen

- En patient berättade om en situation där han sökt vård efter operation där såret luktade. Läkaren avfärdade patientens oro med kommentaren "ja, gamla människor luktar". Kerstin Törnquist och Inger Berg hade ett uppskattat inslag om hur RCC Sydöst arbetar med cancerrehabilitering och patientmedverkan på Etikdagen den 8 april.


6
APR
2016

Samverkan

Kraftig kostnadsökning för cancer till 2040

Varje år insjuknar allt fler i cancer. År 2040 förväntas över 100 000 personer få en cancerdiagnos. Samma år förväntas kostnaderna för cancer stiga till över 68 miljarder kronor, en ökning med 90 procent.