Lyckat besök av Socialstyrelsen

Sidan publicerades 11 september 2015

- Intressant och givande dag! Jag tror att alla var överens om att Socialstyrelsens besök verkligen bidrar till att utveckla RCC.

Så sammanfattade Srinivas Uppugunduri dagen efter att Socialstyrelsen hade varit på besök på RCC sydöst.

- Det var givande att ta del av så många olika perspektiv på vår verksamhet. En del bekräftade sådant som vi visste innan, men mycket var nytt och det var intressant att höra.

Fokus för årets besök var cancerprevention och forskning, områden som på olika sätt ligger nära RCC sydösts expertområden.

- För att lyckas med det cancerpreventiva arbetet så måste flera aktörer gemensamt engagera sig. Det är bland annat det vår kommande cancerpreventionsplan handlar om. Det är därför viktigt att vi får den på plats och att den får stöd politiskt i sjukvårdsregionen såväl som i våra regioner och landsting.

- Mycket arbete görs redan idag på olika nivåer i samhället. Det vi nu vill få till är att dessa på ett bättre sätt kan komplettera varandra och att vi skapar så många synergier som möjligt. Det är det som verkligen kommer att ha en preventiv effekt på lång sikt. Det säger Matti Leijon, samordnare för cancerprevention på RCC sydöst.

Dagens andra fokusområde var forskning inom cancerområdet, och där handlade diskussionerna bland annat om att skapa en virtuell klinisk prövningsenhet. Hur skulle en sådan plattform se ut och fungera? Vem skulle ha nytta av den? Vem skulle finansiera? Frågorna var många och engagemanget stort.

Peter Söderqvist, professor på Linköpings universitet, var en av de mer initierade i forskningsfrågorna under dagen, och han såg RCC:s roll för framtidens forskning så här:

- Jag när visionen om att vi skulle kunna få tillgång till vävnad i biobanker i betydligt större utsträckning än idag. RCC kan bidra genom att vara en katalysator och hålla i kontakterna i en sådan process. Det finns planer att bilda ett nätverk för biobanksinfrastruktur i sydöstra regionen. Det skulle jag se som oerhört viktigt för den framtida forskningen i regionen.

Intressenterna om styrkor

  • RCC har bra fokus och är på rätt väg
  • SVF positivt för RCC:s roll
  • Utvecklingskraft cancer bra mötesarena
  • Ny modell för hantering av nivåstruktureringsfrågan
  • Löftena med regelbunden uppföljning bra lärplattform
  • RCC har lyckats med KSSK, MDK, PROM/PREM

Intressenterna om utmaningar

  • RCC bör lämna över mogna processer till linjen
  • Processledarrollen fungerar olika bra
  • Olika bild – VC efterfrågar processledare i implementeringsarbete men processledare tycker inte de släpps in
  • Långsiktighet och ekonomi