MENY


29
SEP
2015

Sydöst

Nya adresser när landstingen blev regioner

Sedan Östergötland och Jönköping blev regioner har de ju bytt epostadress, som många noterat. Men för dem som fortsatt att skicka till den gamla adressen stängs nu vägen i Region Östergötland.


28
SEP
2015

Sydöst

Kontaktsjuksköterskan skapar ordning i kaos

Det gick fort från besked till behandling och under behandlingstiden har de tagits väl omhand på onkologen vid Linköpings universitetssjukhus. Där har deras kontaktsjuksköterska varit viktig i det kaos som avlöstes av rutin med fulla scheman av provtagningar, cytostatika, operation och strålbehandling.


11
SEP
2015

Sydöst

Lyckat besök av Socialstyrelsen

- Intressant och givande dag! Jag tror att alla var överens om att Socialstyrelsens besök verkligen bidrar till att utveckla RCC.