Uppskattad utbildning för kontaktsjuksköterskor

Sidan publicerades 27 oktober 2015

- Vården är ju mycket medicinskt inriktad – vi arbetar för att kunna bota patienten i första hand. Det är ju den enda man tänker ”Det här ska vi fixa”, sen glömmer man bort den palliativa delen.

Det säger Petra Ejdesjö, sjuksköterska från Uppsala Akademiska sjukhuset, som går utbildningen för kontaktsjuksköterskor på RCC sydöst.

Petra Ejdesjo

- Mitt intresse för den här utbildningen grundar sig i de nya nationella riktlinjerna ifrån RCC, att alla patienter har rätt till en kontaktsjuksköterska. Sen är jag även intresserad av utbildningen för egen del, för att se vad jag kan få med mig tillbaka till min avdelning, hur vi kan tänka.

Vad tar du med dig hem?

-  Hur man informerar patienten beroende på vem man har framför sig. Att hitta balansgången hur mycket information just den här patienten behöver för att känna trygghet och förstå hur det ser ut framåt.

Petra tar också med sig bilden med de fyra olika dimensionerna i vården: den fysiska, psykiska, sociala och existentiella dimensionen som berör patienten. Framför allt den existentiella dimensionen tycker hon att vi har svårt att bemöta i vården.

Länk till kursplan på hälsouniversitetets sida

Enligt WHO (Världshälsoorganisationen) i förkortad version (2002) bygger det palliativa förhållningssättet på en helhetssyn med:

Fyra dimensioner:

  • Den fysiska, som t.ex. omfattar smärta, andnöd, illamående, klåda, cancersår och förstoppning
  • Den psykiska, som t.ex. handlar nedstämdhet, oro, sömn och förvirring
  • Den sociala, som t.ex. rör relationer, närstående, boende, ekonomi och anhörigas problem
  • Den existentiella, som t.ex. handlar om dödsångest, skuld, mening/meningslöshet och ouppklarade relationer

Läs mer om palliativ vård