PROM och PREM snart på 1177

Sidan publicerades 14 oktober 2015

Visst vore det praktiskt om patienterna fick patientenkäter att fylla i direkt på 1177:s e-tjänst istället för allt det pappersarbete som utförs idag? Staffan Lindblad från QRC Stockholm, berättade om hur detta snart kan bli möjligt.

Frågorna var dock många. Hur mycket kostar det egentligen? Vad krävs av registret för att sätta igång? Den kanske viktigaste frågan av alla: Vill verkligen patienterna svara på enkäter om sin vård elektroniskt?

-  Registret måste ha en elektronisk webbtjänst, där man har sina prom eller prem, så patienten kan gå in och svara. Sedan måste registret utse en kontaktperson som jobbar med det här, en person som vet hur det går till och hur patienterna ska svara på det här, berättar Staffan.

-   Kostnaden varierar beroende på vad registret har för tidigare erfarenheter, men alla kostnader är självkostnadspris – det är ingen som ska tjäna pengar på att införa tjänsten.

Gynop-registret har gått före

Utvecklingen pågår och det finns en pilot som har gjort det här hela vägen. Gynopregistret  gjorde detta förra året, så de har det här fungerande idag.

-   De har dock inte IDP-uppkopplingen, så patienten måste först logga in på 1177 Vårdguiden och sedan en gång till på sin enkät. Det slipper man om man har den här gemensamma inloggningen, förklarar Staffan.

 

Vinsterna överväger

Vinsterna med ett gemensamt system och gemensam inloggning är flera. En av de viktigaste är att man kan använda sig av redan färdiga och godkända enkäter, som t ex EQ-5D, som är en av de vanligaste enkäterna för att samla in data om patientens upplevelser av vårdens resultat.

I framtiden tror Staffan att den tveksamhet som framför allt äldre patienter känner inför att fylla i enkäter elektroniskt, kommer att försvinna. Redan till årsskiftet kommer journalen att kunna läsas på nätet via 1177:s e-tjänster.

-   Vinsterna överväger när fler och fler går över till att använda sig av e-tjänsterna. Det gäller både vårdpersonal och patienter. Redan nu ser vi att ca 180.000 ärenden görs på 1177 Vårdguidens e-tjänster och det ökar hela tiden.

Läs mer på QRC Stockholms webbplats.

Fotnot: Mina vårdkontakter har bytt namn till 1177 Vårdguidens e-tjänster fr o m 1 september 2015.