Ny film om standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 2 oktober 2015

- Filmen om standardiserade vårdförlopp är inriktad på att förklara hur det nya arbetssättet ska genomföras, och varför vi genomför det. Den riktar sig till vårdpersonalen, men egentligen förklarar den på ett enkelt sätt för vem som helst, hur vi vill att cancervården ska fungera.

Det säger Victoria Lindstedt, informatör i landstinget i Kalmar län. Lagom till att hela sydöstra sjukvårdsregionen startar sina standardiserade vårdförlopp (SVF) för de första fem diagnoserna, lanserar Kalmar en film för att informera om det nya arbetssättet. Filmen är en del av ett informationspaket till cheferna och används vid verksamhets, informations- och utbildningsträffar. Att man valde film som kanal hade flera orsaker.

Victoria Lindstedt

- Vi arbetar ofta med film som verktyg, både inom förändrings- och förbättringsarbeten och inom värdegrundsarbetet. Inom just värdegrundsarbetet har vi ett antal filmer på temat Varje dag där ”Vi möter människor – varje dag” är ett exempel där film nått fram, och gett fördjupad förståelse, på ett annat sätt än andra kanaler.

 

- Hittills har SVF-filmen varit mycket uppskattad, och vi hoppas att den ska bli ett användbart verktyg för personalen, att den ger hjälp i att kunna genomföra förändringarna så smidigt som möjligt, avslutar Victoria Lindstedt.

 

Se filmen: https://www.youtube.com/watch?v=UnrLQ1Yi7NU

Läs och se mer filmer om standardiserade vårdförlopp här