Uppdrag: Patientföretädare

Sidan publicerades 27 november 2015

Bakgrund ska inte spela någon roll – man ska inte representera sin diagnos, utan prata för alla cancerpatienter. Man måste nog vara lite orädd och framföra sina åsikter och inte låta sig tryckas ner av professionen utan ha lite skinn på näsan.

Dieter Rühmann har varit patientföreträdare sedan 2013, kort efter det att han fick sin diagnos, kronisk leukemi.

- Beskedet att jag hade kronisk leukemi kom som en chock. Men jag har alltid varit intresserad av sjukdomsfrågor, redan innan jag fick min diagnos. Min fru var apotekare så sjukdomar har alltid pratats i min familj. Därför kändes det naturligt när jag fick frågan. Jag visste inte vad RCC var, men när jag läste på lite var det självklart att tacka ja. Jag informerar mig väldigt mycket om sjukdomsfrågor, så jag tror att jag är rätt så påläst och inte rädd att framföra mina åsikter eller ställa kritiska frågor. Det tror jag behövs.

Dieter sitter med  i patient-och närståenderådet som ordinarie ledamot i arbetsgruppen för nivåstrukturering av AML (akut myeloisk leukemi). Dessutom sitter han med i palliationsgruppen och som suppleant i nivåstruktureringsarbetet.

Dieter är också med i styrelsen för Blodcancerföreningen sydöst. Där har de en stående punkt där han informerar om vad som kommit fram på mötena med RCC, så att medlemmarna får veta vad som är på gång.

Dieter är själv nöjd med sin egen vård.

- Jag har över huvud taget ingenting att klaga på i min vård. Jag har fått vård, behandling och nu uppföljning som fungerar jättebra, så det är jag väldigt glad för.

Läs mer om RCC Sydösts patient-och närståenderåd här