SVF-medel tilldelades sydöstra sjukvårdsregionen

Sidan publicerades 27 november 2015

Vi är glada att konstatera att alla tre ingående regioner och landsting i sydöstra sjukvårdsregionen har blivit tilldelade medel för fortsatt arbete med att korta väntetiderna i cancervården. Det är ett stort förändringsarbete vi har påbörjat, och nu ser vi att vi är på rätt väg, även om det är lång väg kvar.

- Det är ett stort förändringsarbete vi har påbörjat, och nu ser vi att vi är på rätt väg, även om det är lång väg kvar.

Det säger Srinivas Uppugunduri, verksamhetschef för RCC Sydöst när han tog emot nyheten att Region Jönköping, landstinget i Kalmar och Region Östergötland tilldelats stimulansmedel för sitt arbete med att korta väntetiderna genom att införa standardiserade vårdförlopp.

 • Jönköping tilldelades 7.486 592 kr
 • Kalmar tilldelades 5.123 499 kr
 • Östergötland tilldelades 9 614 363 kr

De diagnoser där standardiserade vårdförlopp införts är:

 • Akut myeloisk leukemi (Blodcancer)
 • Huvud- och halscancer
 • Matstrupe- och magsäckscancer
 • Prostatacancer
 • Urinblåse- och urinvägscancer

Till nästa år kommer ytterligare vårdförlopp att införas för följande diagnoser:

 • Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer
 • Bröstcancer
 • Bukspottkörtelcancer
 • Cancer i gallblåsa och gallvägar
 • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
 • Hjärntumörer
 • Levercancer
 • Lungcancer
 • Lymfom
 • Tjock- och ändtarmscancer

Läs nyhet om de senaste vårdförloppsbeskrivningarna här

Läs om den nationella nyheten om stimulansmedel här

Läs mer om standardiserade vårförlopp här