Kontaktsjuksköterskor måste våga kliva fram

Sidan publicerades 4 november 2015

- Tänk om man började den multidisciplinära konferensen med att en kontaktsjuksköterska först fick presentera människan bakom diagnosen: ”Det här är den och den patienten, och jag har träffat den här patienten i två månaders tid nu. Det här är viktigt för den här personen, så här fungerar vardagen, så här tänker den här människan….”

Det säger Per-Anders Heedman, geriatriker/onkolog och palliativ medicinare i sydöstra sjukvårdsregionen. Det är utbildningsdag för kontaktsjuksköterskor och ämnet just den här timmen är palliativ vård.

-  Kontaktsjuksköterskan är en viktig part i cancerpatientens resa i vården. Min roll här idag är att visa på det palliativa förhållningssättet som ett komplement till det medicinska perspektivet, så att kontaktsjuksköterskorna verkar för helheten för patienten, säger Per-Anders.

-  Palliativ vård förknippas ofta enbart med vård i livets slutskede, men så är det inte. Palliativ vård är mer av ett förhållningssätt som bygger på en helhet, och bör finnas med under hela cancerresan. Om läget blir sådant att patienten inte längre kan botas och livet inte går att förlängas utan att skada patienten går den palliativa vården in i nästa fas, vård i livets slutskede.  Men syftet är hela tiden att bibehålla livskvaliteten för patienten.

God vård är ibland att avstå från åtgärd

Palliativ vård innebär även att göra en analys utifrån vad som gagnar den här patienten där den befinner sig. Att avstå från en viss åtgärd där riskerna med åtgärden vida överväger patientnyttan kan göra att livets sista tid blir bättre. Det kanske möjliggör att man är hemma, att man hinner göra avslut och att lägga sina begränsade krafter på det som är viktigast för just den enskilde. Att man får en högre livskvalitet den sista tiden.

-  Den palliativa vården handlar mycket om att vara i dialog med patienten i det svåra och inte lämna patienten ensam med beslut genom att direkt ställa frågan ”Vad vill du?” Hur ska en människa kunna göra sina autonoma val om vi i professionen inte först överflyttat kunskap till patienten om effekter men också risker med våra åtgärder? säger Per-Anders.

 

Kontaktsjuksköterskornas roll på MDK

Fokus på den multidisciplinära konferensen (MDK) handlar oftast om de rent medicinska åtgärderna.

- Jag tror att patientens ställning skulle stärkas om konferenserna inleddes med helheten för varje patient och att man sedan tittar på de olika delarna som t.ex. radiologi och patologi för att till sist tillsammans identifiera vad som är den bästa behandlingen som vi vill erbjuda varje enskild patient. På det sättet skulle kontaktsjuksköterskornas roll och kunnande bli en viktig komponent för hela teamet, vilket det ju är för patienten.

 

Palliationens fyra hörnstenar:

  • Symtomkontroll
  • Stöd till närstående
  • Kommunikation/relation
  • Teamarbete

Läs mer om palliativ vård