Srinivas Uppugunduri om framtidens cancervård

Sidan publicerades 10 mars 2015

Effektivare flöden, fokus på forskning och gemensamma överenskommelser viktigt för framtidens cancervård. Så kan cancervårdens framtida utmaningar beskrivas.
- Flödena inom cancervården är en av de största utmaningarna som finns. Där kommer vi att fokusera väldigt mycket – ja, inte bara vi utan även linjeorganisationen i respektive region och landsting.

Det säger Prof. Srinivas Uppugunduri, ny verksamhetschef för Regionalt cancercentrum sydöst, i en intervju där han berättar om framtida utmaningar och utvecklingsområden för RCC sydöst och cancervården.

 
 Se filmen där Srinivas Uppugunduri intervjuas. (6 min)

Fokus på forskning

-  Det som jag ser som en stor utmaning är också att få in mycket mer forskning i både tankesättet och bidra till infrastruktur som gagnar forskningen, forsätter Srinivas.

Den infrastruktur man behöver för att bedriva kvalitetsarbete är egentligen samma som man behöver för att bedriva forskning, både i form av industrisponsrade studier eller egna studier, menar Srinivas. Ett annat intressant område är våra kvalitetsregister.

- I Sverige är vi duktiga på att skapa register över olika saker, men vi är dåliga på att nyttja dem. Det finns jättemycket information där, och det intressanta vore att kombinera dem med andra register och se vad man kan hitta för trender.

Patienter och prevention viktigt för framtiden

Srinivas poängterar patienternas roll i utvecklingen av cancervården.

- Det är väldigt lätt att starta projekt eller processer i tron att det är vad patienterna vill ha, men jag tror att det är viktigt att konfirmera det med en enkel fråga – ”var det så här ni hade tänkt?”, så att vi inte sitter på kammaren och funderar på hur vården kan förbättras.

Srinivas kommer ifrån Klinisk kemi och laboratoriemedicinska enheten, och där talar man mycket om diagnostiska verktyg och screening som möjliga sätt att förebygga cancer. Framtidens metoder som t ex genetisk screening och genomsekvensering ligger mer i framtiden, men även sluta röka-kampanjer och annat preventivt arbete kommer att ha större betydelse.

RCC:s roll

Idag är det så att varje landsting och region agerar för sig. Bara det att man har någon slags överenskommelse där man agerar som en gemensam part gör stor skillnad, och där kan RCC spela en stor och viktig roll, tror Srinivas. Srinivas Uppugunduri tillträder den 16 mars.

Se filmen med hela intervjun (6 min)

Korta fakta om Srinivas Uppugunduri

Född: 1962 i Indien

Bott i Sverige sedan 1983

Gift och har tre barn, 12, 19 och 22 år gamla

Disputerade i ämnet klinisk kemi 1989 från Lunds Universitet.
Kommer senast från

Diagnostikcentrum där han var verksamhetschef sedan 6 år tillbaka.