Regionmöte för bröstcancer gav nya sätt att samverka

Sidan publicerades 5 mars 2015

Nya arbetssätt med undergrupper som arbetar med specifika ämnen, dialog med patientrepresentanter och högt i tak var några av anledningarna till det givande regionmötet för bröstcancer, som hölls 6 februari i Nässjö.

Syftet med dagen var att samla anställda i regionen som arbetar med bröstcancervård och presentera nystarten på samarbetet i regionen. 

- Vi presenterade styrgruppens deltagare och vårt nya arbetssätt som vi tror kommer att skapa förutsättningar för ett brett engagemang, samtidigt som andra värden lyfts in, som exempelvis en dialog med våra patientrepresentanter, säger Christina Hedin, överläkare och ordförande i den regionala styrgruppen.

Christina Hedin, överläkare och ordförande i den regionala styrgruppen för bröstcancer. Foto: Sofie Drake

Det fanns inget tema som var viktigare än något annat, utan syftet med dagen var att finna en bra mix. Christina upplevde att det var högt i  tak, stort intresse och engagemang. Bland annat diskuterades omvårdnadspresentation samt den nya kirurgiska studien Seno-Mac.

- Vi känner en positivitet och vi har fått väldigt bra utvärderingar samtidigt som vi har fått förslag på ämnen att belysa vid nästa regiondag den 2 oktober. Nu fortsätter vi att aktivt arbeta på i arbetsgrupperna i syfte att få en likvärdig och bra bröstcancervård, avslutar Christina.