Regionalt möte om screening gav nya ideer

Sidan publicerades 20 mars 2015

- Spännande att se att det finns många gemensamma utmaningar som vi kan arbeta vidare med tillsammans. Vi har helt klart mycket att lära av varandra för att förbättra screeningen som är en viktig bas i cancersjukvården.

Det säger Lise-lott Lundwall, processledare för bröstcancerscreening, Regionalt cancercentrum Sydöst, som deltog i regionmötet för cervixprevention och bröstcancerscreening. Mötet hölls i form av en workshop, där olika frågor diskuterades och belystes utifrån olika perspektiv med hjälp av reflekterande teamsamtal.

  
  

Lise-lott Lundvall, processledare för bröstcancerscreening RCC Sydöst

- Ja, det var ett bra sätt att diskutera viktiga frågor och samtidigt få möjlighet att lyssna på varandra, säger Matti Leijon, folkhälsovetare på RCC Sydöst och initiativtagare till mötet.

 

Att utbyta erfarenheter och arbetssätt över länsgränser men även över ämnesområden skapade bra diskussioner och gav nya idéer till alla verksamheter. De frågor som diskuterades var bland annat vilka olika anledningar som kan finnas för att en person avstår från att delta i screening och hur man kan göra för att nå olika målgrupper på rätt sätt. Kompetensförsörjning var ett annat viktigt ämne, där frågan om nivåstrukturering diskuterades.

 

- Genom att fortbilda undersköterskor skulle man förmodligen kunna erbjuda screening till fler. Ska vi nå alla måste vi tänka nytt både när det gäller att nå ut med information och att kunna erbjuda flexibla sätt att tidboka, och då behöver vi fler som kan utföra screeningen, säger Caroline Lilliecreutz, mödrahälsovårdsöverläkare i Region Östergötland.