Nyheter

Samverkan
Nytt nationellt vårdprogram för lungcancer

Ett nytt nationellt vårdprogram är nu publicerat här på cancercentrum.se. Det innehåller dels rekommendationer om utredning och behandling baserade på faktagranskning, dels avsnitt som är mer av lärobokskaraktär.

Sydöst
Regionalt möte om screening gav nya ideer

- Spännande att se att det finns många gemensamma utmaningar som vi kan arbeta vidare med tillsammans. Vi har helt klart mycket att lära av varandra för att förbättra screeningen som är en viktig bas i cancersjukvården.

Sydöst
Srinivas Uppugunduri om framtidens cancervård

Effektivare flöden, fokus på forskning och gemensamma överenskommelser viktigt för framtidens cancervård. Så kan cancervårdens framtida utmaningar beskrivas. - Flödena inom cancervården är en av de största utmaningarna som finns. Där kommer vi att fokusera väldigt mycket – ja, inte bara vi utan även linjeorganisationen i respektive region och landsting.

Sydöst
Regionmöte för bröstcancer gav nya sätt att samverka

Nya arbetssätt med undergrupper som arbetar med specifika ämnen, dialog med patientrepresentanter och högt i tak var några av anledningarna till det givande regionmötet för bröstcancer, som hölls 6 februari i Nässjö.

Sydöst
Region Östergötland ställer sig bakom nationell cancersatsning

Region Östergötland ställer sig bakom den nationella överenskommelse som ska leda till kortare väntetider och minska de regionala skillnaderna i cancervården genom standardiserade vårdförlopp.

Sydöst
Målstyrning - ett konkret verktyg i förbättringsarbete

Målet att slippa trycksår i livets slutskede är i det närmaste uppnått. Däremot har munhålsobedömningen och läkarens information till patienten försämrats. Det visar resultatet av målvärdena i den palliativa arbetsgruppen på Avd 3 på Vrinnevisjukhuset.