Tänkvärt och inspirerande på utvecklingskraft cancer

Sidan publicerades 8 maj 2015

- När jag första gången kom till vården så fick jag frågan ”Det här med produktionsplanering finns det evidens för det?” Jag blev helt paff, för jag tänkte ”Vad är alternativet?”. Kan man låta bli att planera verksamheten? Hur går det till?

 
 

Myrna Palmgren, optimeringsexpert från Region Syd, berättade om hur de implementerat standardiserade vårdförlopp i koloncancerprocessen.

- Vi kommer inte att klara av de krav som ställs i de standardiserade vårdförloppen om vi inte ändrar vårt arbetssätt. Det kommer krävas att vi tänker efter före och använder den information som finns. Vi vet när patienterna kommer, vi vet när det blir kö, vi vet vad de söker för - då kan vi också använda den informationen. Varför inte anpassa oss så att vi finns där vi faktiskt behövs?

Myrna Palmgren blir ofta inbjuden att komma och föredra om produktionsplanering, för det är något som verksamhetscheferna känner en viss osäkerhet kring, förklarar hon. Som matematiker har hon ett helt annat perspektiv på vården, och på produktionsplanering.

Påhitt uppifrån

En rolig kommentar som Myrna fått, kom från en läkare som sa: ”Det här med produktionsplanering är för mig bara ett påhitt uppifrån – det är inget annat än kommunismen!”.

- Man kan ju skratta åt en sådan inställning, men tycker medarbetare att det är ett påhitt uppifrån kommer de att vara motståndare och det kommer inte att gagna processen, säger Myrna.

Som Myrna ser det så måste vi arbeta med de läkare som möter patienterna för de vårdförlopp som det gäller. Det räcker inte med verksamhetschefer,  utan vi måste ner på den nivån där patienten befinner sig. Annars hamnar vi i attityden att de är ute efter att styra läkarnas arbetstider och så är det inte.

- Utgår vi från patienterna så ser man svart på vitt vad det är som behövs. Ser vi till att finnas där när patienten behöver det får vi heller inte kritik att det är någon som försöker styra läkarnas arbetstider.

The GM nod

Myrna berättar att de har tittat på organisationer som är framgångsrika men även på de som misslyckas. GM är en organisation som har studerats just för att se varför de misslyckas. Bland annat finns det någonting i kulturen som kallas ”the GM nod”. GM-nickning går ut på att man nickar instämmande men egentligen tänker man ”jag kommer absolut inte att följa det beslut som just tagits”. Det är ett problem framför allt i stora organisationer. Det är lätt att huka inför nya beslut och sedan arbeta på som vanligt.

- Svårigheten är inte att styra patienterna utan svårigheter är att styra resurserna, det vill säga oss själva, avslutar Myrna Palmgren.

 
Anders Ekholm, vice VD för Institutet för framtidsstudier, berättade om framtidens välfärd. 

Anders Ekholm, vice VD för Institutet för framtidsstudier höll ett inspirerande föredrag om framtidens välfärd. Bland annat gjorde han en målande beskrivning av den komplexa organisationen, som kunde liknas vid en skog.

- Svårigheten med att styra en komplex organisation är att vi tror att den går att just styra. Men hur styr man en skog? Man kan kanske fälla ett träd för att skapa mer ljus, eller sockra lite i ett hörn, och hoppas att det växer upp en myrstack, men styra den går inte.

 
 Peter Vedstedt, professor från Århus Universitet i Danmark, berättade om processen att införa Pakkeförlöp i Danmark.

Peter Vedstedt, professor från Århus Universitet i Danmark:

- Det vi gjorde i Danmark var att vi satsade på den trebenta strategin för att underlätta diagnosticeringen för primärvården. Vi etablerade tydliga vägar för alarmsymptom, allvarliga symptom och remiss till så kallade Ja/Nej-kliniker, dvs diagnostikcentrum som snabbt kunde konstatera om symptomen var cancer eller ej.

Peter berättade också att Danmarks arbete med att förbättra sina resultat inom cancervården startade med en jämförelse med övriga nordiska länders resultat, där Danmark låg klart efter. Efter tre nationella cancerplaner och genomförandet av Pakkeförlöp och den trebenta strategin ser de nu hur förändringsarbetet börjar ge resultat. Läs en rapport om den trebenta strategin här.

 Ladda ner alla presentationer från dagen här