Stort intresse för Palliation sydöst 2015

Sidan publicerades 20 maj 2015

- Palliation sydöst är ett bra sätt att öka kunskapen om palliativ vård och samtidigt arbeta på att uppfylla RCC:s löfte om god palliativ vård till alla medborgare i sydöstra sjukvårdsregionen.

Det säger Åsa Malm, regional processledare för palliativa insatser, efter att ha avslutat ett välbesökt Palliation sydöst 2015.

- Vi har goda resultat i öppna jämförelser och det är vi glada för. Det betyder ju att vårt arbete ger resultat. Men att förvalta dessa goda resultat är oftast svårt och därför blir en del av innehållet en sån här dag en uppmaning att inte tappa fokus. Det finns fortfarande stor utvecklingspotential i en del av de föreslagna mätindikatorerna inom den palliativ vården.

- Årets konferens innehöll olika vinklingar inom ämnet och jag är övertygad om att alla 350 deltagare oavsett yrkesprofession och vårdgivare fick med sig något att ta hem och jobba vidare med.

 

Palliation Sydöst 2015
Den 7 maj i år hölls konferensen för fjärde gången med 350 personer på plats i Huskvarna.

Här kan du läsa referat från föredragen.