Regional plan för kompetensförsörjning färdig i sydöst

Sidan publicerades 20 maj 2015

- Arbetet med den regionala kompetensförsörjningsplanen har varit intressant eftersom vi fått gå igenom hela verksamheten och se även i det stora perspektivet vad som krävs för att cancervården ska klara den utmaning som vi står inför.

Det säger Magnus Aniander, enhetschef inom kompetensförsörjning och ledarskap i Region Östergötland, och den som tillsammans med en projektgrupp har lett arbetet med att ta fram RCC sydösts kompetensförsörjningsplan.

 
 

Magnus Aniander, enhetschef inom kompetensförsörjning och ledarskap i Region Östergötland.

Foto: Sofie Drake

Kompetensförsörjningen är en viktig del i lösningen, men även nivåstrukturering, processutveckling, ja produktionsplanering över huvud taget.

 Planen ska dock inte ses som ett dokument med färdiga lösningar, utan visar mer på vilka svårigheterna är med att definiera olika kompetensbehov.

Kompetensförsörjning handlar till stor del om att öka kompetensen hos befintliga medarbetare, om att använda kompetensen där den gör störst nytta samt att genom en god organisation få så mycket vård som möjligt med den tillgängliga kompetensen. De viktigaste byggstenarna i kompetensförsörjningen blir därför nivåstrukturering, standardiserade vårdförlopp, identifierade flöden och organisation/arbetssätt som tar sin utgångspunkt i patienternas perspektiv och sätter fokus på processernas effektivitet.

RCC sydösts kompetensförsörjningsplan (pdf)