Nu börjar de standardiserade vårdförloppen ta form

Sidan publicerades 21 juni 2015

Nu har arbetet med att införa standardiserade vårdförlopp börjat ta form i hela sydöstra sjukvårdsregionen. Läs hur projektledarna beskriver dagsläget för respektive region/landsting.

 

 
Marianne B Johansson, projektledare för Region Jönköpings län.Helena Berglund, projektledare för landstinget i Kalmar län.Martin Magnusson, vårddirektör, Region Östergötland.
"När man ska gå in i ett nytt arbetssätt är det viktigt att vara lyhörd, eftersom vi inte kan förutse vad som kommer att innebära problem när vi väl drar igång.""Det är ett gediget arbete som ligger bakom för att införa nya arbetssätt, men vi ser att arbetet med införande av standardiserade vårdförlopp kommer att leda till att verksamheten på sikt får mer energi och kraft genom att dubbelarbete elimineras."

 

"Genom att skapa en ingång till cancervården och använda oss av en standardremiss vid misstanke om cancer, kommer vi att göra det enklare för primärvården att remittera, och patienten får rätt undersökning och eventuell behandling direkt."

 

Läs hela intervjuerna här!