Överviktiga supportrar får hjälp i innovativt samarbete

Sidan publicerades 9 juni 2015

- Många supportrar är engagerade i idrott men tänker inte på att ta hand om sig själva genom att röra på sig och äta rätt. Det här projektet hoppas vi ska bli ett sätt att nå den här gruppen bokstavligen på deras egen arena!

Det säger Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Christoffer Bernsköld om ViSiT-projektet som startar i höst.

Fler män än kvinnor är överviktiga. Samtidigt är det färre män än kvinnor som önskar och får hjälp att förbättra sina levnadsvanor via traditionella arenor som hälso- och sjukvården.

 
 Matti Leijon, verksamhetsutvecklare på Regionalt Cancercentrum och initiativtagare till projektet. Foto: Sofie Drake

Med inspiration från ett framgångsrikt koncept med ursprung i Skottland, Football Fans in Training (FFIT), satsar nu Region Östergötland på att testa en ny modell, med en kanske lite oväntad samverkanspartner, för att hjälpa överviktiga östgötar att gå ner i vikt. Projektet ”ViSiT” - Viktiga supportrar i träning - genomförs i samverkan med elitklubbarna Linköpings Hockey Klubb och IFK Norrköping.

Under hösten 2015 och våren 2016 kommer totalt 60 personer, i åldersgruppen 35-65 år med ett BMI på över 28, erbjudas att ingå i ett pilotprojekt med målet att gå ner i vikt och förbättra sina levnadsvanor. Deltagarna är supportrar till Linköpings Hockey Club och IFK Norrköping och kommer att genomföra projektet i samverkan med klubbarna. Kopplingen till klubben fungerar som en sammanhållande kraft som både attraherar och motiverar deltagarna.

Deltagarna träffas en gång i veckan under 12 veckor. Teori varvas med gruppdiskussioner och lättare träning. De teoretiska passen inkluderar kunskap om mat och matvanor, träning, motivation och strategier för att undvika avhopp och återfall i gamla vanor. Invägning sker vid projektstart, halvtid och vid avslutningen av 12-veckorsprogrammet. I pilotprojektet kommer vi även att följa upp deltagarnas upplevelser av programmet och dess upplägg via enkäter och intervjuer. Målet är att hitta en så bra svensk modell för konceptet som möjligt, som sedan kan spridas vidare till fler föreningar i landet.

 

-  Resultaten från Skottland är mycket lovande med en genomsnittlig viktnedgång på ungefär 5 kg.   Dessutom genomfördes programmet av ungefär 90% av deltagarna, vilket i sig är ett intressant resultat, säger Matti Leijon, verksamhetsutvecklare på Regionalt Cancercentrum och initiativtagare till projektet.

Konceptet har utvärderats vetenskapligt och resultaten är omskrivna i den välrenommerade tidskriften Lancet och förordas som ”best practice” av Canadas Public Health Agency.

I Scottland har projektet fått spridning till samtliga elitklubbar och över 3000 skotska män har numera deltagit i FFiT-projektet sedan starten 2010. Med stöd av UEFA sprider sig nu konceptet bland Europas toppklubbar och inkluderar idag Arsenal, Manchester City, Everton, Benfica, FC Porto samt klubbar i Holland och Norge.

Pilotprojektet ”ViSiT” sker i samverkan med Östergötlands idrottsförbund, Linköpings Hockey Klubb, IFK Norrköping, Region Östergötland, Linköpings Universitet och Regionalt cancercentrum sydost.

 

Här kan du läsa vad pressen skrivit om projektet:

Kontakt:

Region Östergötland:

Christoffer Bernsköld, ordförande Hälso- och sjukvårdsnämnden, Christoffer.Bernskold@regionostergotland.se

Lena Lundgren, Hälso- och sjukvårdsdirektör

O703 227121, Lena.Lundgren@regionostergotland.se

 

Östergötlands Idrottsförbund

Lolita Bladh ÖIF (projektledare för genomförande)

0705-589617, Lolita.Bladh@osterg.rf.se

Bosse Kindgren ÖIF,

Bo.Kindgren@osterg.rf.se

 

Linköpings Hockeyklubb

Anders Mäki, Klubbdirektör

013-371182, anders.maki@lhc.eu

Stenove Ringborg, Verksamhetschef Linköping Health Care AB

0708-48 88 93, stenove.ringborg@lhc.eu

 

IFK Norrköping

Magnus Karlsson, Klubbdirektör

011-21 55 01, Magnus.Karlsson@ifknorrkoping.se

 

Regionalt Cancercentrum

Matti Leijon, Verksamhetsutvecklare cancerprevention

0702-389933, matti.leijon@regionostergotland.se

 

Linköpings Universitet, LIIR-gruppen

Matti Leijon, PhD, MPH

0702-389933, matti.leijon@regionostergotland.se

Preben Bendtsen, Professor

0702-324615, preben.bendtsen@liu.se