Kontaktsjuksköterskor hade regionalt möte

Sidan publicerades 1 juni 2015

- Det är många förbättringsarbeten i gång på våra sjukhus, och en positiv vilja bland medarbetarna i regionen. Det är värdefullt att få ta del av allt som sker runt om just nu – det ger en känsla av samhörighet och att mycket är på väg åt rätt håll.

Det säger Margareta Gunnarsson, som tillsammans med Christina Arin Åkesson planerat för den 8 maj, då kontaktsjuksköterskor inom bröstcancervården i sydöstra regionen träffades i regionalt cancercentrums lokaler i Linköping.

 
  

Det var 25 sjuksköterskor som tjänstgör inom olika verksamhetsområden från hela sjukvårdsregionen. Under dagen diskuterades olika verksamheters arbetssätt, från utredning till operation och behandling på onkologiska behandlingsavdelningar. En viktig punkt på dagordningen är frågan om utbildningar till kontaktsjuksköterskor. Linköpings universitet erbjuder en 7,5-poängskurs som kommer att starta v 39. Det har även funnits en kurs på 15 högskolepoäng, men den ställdes in pga för få sökande.

 

Nästa möte kommer att hållas i november 2015 – håll utkik på webben!