Processledardagen banade väg för standardiserade vårdförlopp

Sidan publicerades 4 februari 2015

Vi har alla fått en nödvändig uppdatering av de aktiviteter som pågår runt om i sydöstra sjukvårdsregionen, och det är viktigt för att vi ska kunna göra regionala och lokala anpassningar av de nationella initiativen inom cancerområdet.

Det säger Per-Anders Heedman, projektsamordnare på Regionalt cancercentrum sydöst, när han sammanfattar processledardagen den 4 februari. Processledarna har beskrivit de utmaningar man står inför men också angreppssätt för att möta dessa. En av de utmaningarna är till exempel införandet av de standardiserade vårdförloppen i cancervården.

Per-Anders Heedman- Har angreppssätt saknats, har man fått hjälp av gruppen att komma vidare. Temat för dagen var att lära av varandra och det är precis det vi gjort, säger Per-Anders.

Nu fortsätter arbetet framåt genom att alla ska omsätta det de lärt sig tillsammans i den praktiska vardagen, så att det kommer de cancerberörda till del.

- Inför nästa processledardag den 22 april hoppas vi att det finns ytterligare goda exempel som kan identifieras och spridas, avslutar Per-Anders Heedman.

Referat från processledardagen