Ta emot allt stöd som vården erbjuder

Sidan publicerades 17 december 2015

- Jag tror att det finns en stor potential inom vården att förbättra det psykosociala omhändertagandet. Vården har av tradition varit väldigt fokuserad på den fysiska sidan av cancer, men till viss del glömt den inre kamp som patienten för på egen hand.

Det berättar Johan Viktorsson efter föreläsningen på RCC Sydösts temadag om cancerrehabilitering den 6 oktober i Nässjö. Johan drabbades vid 38 årsålder av koloncancer, som senare visade sig ha spritt sig till levern, en diagnos som kom som en chock. Han beslutade sig för att ta all hjälp som vården erbjöd för att klara av situationen, både rent medicinskt och mentalt.

-  För min personliga del har rehabiliteringen fungerat bra. Jag tror att det till stor del beror på att jag inte har drabbats av några allvarligare komplikationer eller biverkningar. Jag fick ett väldigt bra stöd från vården.

Johans rehabilitering bestod av att han under hela sjukdomstiden fick stöd av en samtalsterapeut med barnfamiljer som specialitet. Han och hans fru gick ibland tillsammans, ibland var för sig, något som de upplevde som ett stöd och en hjälp att behålla god mental balans. Under en period fick Johan också stöd av en fysioterapeut men det visade sig rätt snart att han redan hade en god uppfattning om hur han skulle träna, så det avbröts. Johan fick även stöd av dietist så att han kunde hitta en kost som fungerade bra tillsammans med stomin.

- En viktig del av rehabiliteringen var att börja jobba i den takt som jag själv ville. Jag rampade upp från 25% till full fart på ungefär tre kvarts år om jag inte minns fel.   

När han ser tillbaka på sjukdomstiden och den rehabilitering han erbjöds kan han konstatera att det troligtvis underlättade att han var så drivande själv, och verkligen frågade efter vilken hjälp och stöd som fanns att få. Om han skulle skicka med ett råd till andra patienter som hamnar i samma situation, vad skulle det vara?

- Jag tog all hjälp jag kunde. Parallellt med det så försökte jag hitta sätt på vilka jag själv kunde påverka min situation. Jag lade mycket fokus på vad jag åt och på motion bland annat. Jag försökte lära mig av hur idrottsmän tänker inför utmaningar och försökte att lägga bort allt som inte stärkte min sak, vilket såklart inte är så lätt, men jag försökte.

För att förbättra rehabiliteringen har Johan konkreta uppfattningar om vad som krävs:

-  Jag tror att ett metodiskt och evidensbaserat angreppssätt på detta område skulle ge alla ett mer jämlikt omhändertagande och framförallt bidra till att underlätta upplevelsen av sjukdomen.