Ny film sprider kunskap i Jönköping

Sidan publicerades 22 december 2015

– Vi ser att väntetiderna kortats mot tidsmålen, säger Marianne Johansson, projektledare för standardiserade vårdförlopp i regionen. Respektive process har kontroll över ledtiderna och vi har rapporter som uppdateras varje dygn. Nationell rapportering sker månadsvis. Målet är att ingen patient ska vänta i onödan.

 

Se filmen här

En ny film som kommer att börja spridas i Region Jönköpings län, berättar om nuläget för införandet av standardiserade vårdförlopp.

- En viktig del av arbetet är just att informera om det nya arbetssättet, och då är film ett sätt att nå många med samma budskap, säger Susanne Kewley, kommunikationsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköpings län, och en av dem som tagit fram filmen.

Region Jönköpings län har bildat arbetsgrupper, för respektive diagnos, där vårdens olika funktioner ingår från primärvård, till specialistvård, patologi och röntgen.

Marianne Johansson och nyckelpersoner i projektet beskriver i filmen vad arbetet med standardiserade vårdförlopp betyder för patienterna och vilka utmaningar projektet möter. Lyssna också till koordinatorn, en ny roll som säkrar att vårdförloppen följs och att beställda undersökningar genomförs.

Se fler filmer om standardiserade vårdförlopp och läs mer om satsningen