Andrum för själen i ny mötesserie

Sidan publicerades 11 december 2015

- Att genomgå en tuff behandling i det tempo som vården har är omvälvande. Det vi erbjuder på träffarna i Andrum är just ett andrum för patienten. En möjlighet att gå ifrån vårdenheten, till ett annat hus och i samband med det få lite motion, komma ut i naturen, och sedan komma till en plats där man får träffa medmänniskor och hitta verktyg till att gå vidare i livet.

Så beskriver Kerstin Törnquist tanken bakom Andrum, en mötesserie för människor som fått ett cancerbesked. Andrum kommer att erbjudas under åtta träffar i vår. Träffarna är öppna för cancerpatienter i sydöstra sjukvårdsregionen. Andrum håller till i Ronald McDonald hus, som har har 25 platser och det är kostnadsfritt att delta. Idén grundar sig på en anhörig som just hittade en oas i Ronald McDonald hus när hennes man fick cancer. Hon upplevde att personalen såg henne och hennes son och att det var en viktig del för familjens upplevelse.

 

- Jag tänker att varje tillfälle är ett tillfälle där man får lite av allt det här andra som man behöver för att läka. En promenad, en fika, träffa andra i samma situation. Det finns en park utanför Ronald McDonald hus också. Naturen läker.

Varje tillfälle har ett eget tema. Det kan vara medicinsk yoga eller frågor till försäkringskassan. Efter föredraget är det fika, som är lika viktigt som föredraget.

- Jag tror att det här är en viktig bit för att se hela människan och inte fokusera på sin cancer.

Patienter som vårdas på universitetssjukhuset är välkomna till träffarna. Planen är att det sedan ska bli en ny omgång till hösten. I Jönköping startar Maggi Målevik en liknande verksamhet i Hjärtats hus, och även i Kalmar finns planer för något liknande.

 

- I Region Östergötland har vi fått finansiering från CKOC (Centrum för kirurgi, ortopedi och cancervård), Lite bättre hela tiden och från Blodcancerförening, Gynsam, och Mun-halsförbundet. Det positiva gensvaret från patientföreningarna är viktigt för oss – det är ju för patienterna som vi gör det här.

- Vi hoppas fler föreningar vill bidra så att vi kan fortsätta med det här, avslutar Kerstin.

Läs hela broschyren här