Cancerrehabilitering på turné

Sidan publicerades 20 april 2015

- Vi åker på turné för att verkligen nå ut till varje sjukhus med kunskap om cancerrehabilitering. Den gör stor skillnad för patienten, eftersom den fångar behov du har som människa, inte bara som patient.

- Vi träffar vårdgivare på alla de stora sjukhusen i sjukvårdsregionen, och berättar om cancerrehabiliteringens roll i cancervården. Det är ett förhållningssätt som hjälper oss som vårdgivare att se till patientens hela livssituation, berättar Kerstin Törnquist, projektledare på RCC Sydöst.

 
 Kerstin Törnquist, projektledare med ansvar för cancerrehabilitering på RCC sydöst.

Cancerrehabilitering handlar om vad som är viktigast för patienten – inte bara medicinskt, utan för den totala livssituationen. Det kan vara oro för barnen, arbetssituationen, existentiell ångest eller hjälp att sluta röka inför operation.

Levnadsvanor hett tema

- Att prata om levnadsvanorna är en viktig del i cancerrehabilitering, eftersom det är något som patienten kan göra själv och som verkligen kan påverka resultatet av operationen eller behandlingen. Många vet inte att alkohol kan orsaka eller förstärka tillstånd under cancerbehandling, som depression, ångest, sömnlöshet och smärta. Rökning påverkar immunförsvaret negativt. Fysisk aktivitet kan dämpa ångest och oro och förbättra återhämtningen efter en operation.

Rehabilitering från dag ETT 

När Kerstin Törnquist och Åsa Malm besöker sjukhusen vill de framför allt att vårdgivare ska få med sig att alla i teamet har ansvar att jobba med cancerrehabilitering från dag ETT då det finns misstanke om cancer och utredning påbörjas. Cancerrehabiliteringen pågår sedan under hela behandlingen och behov kan även finnas efter behandlingens avslut.

Eget vårdprogram

Cancerrehabilitering har sedan förra våren ett eget vårdprogram, vilket är ett viktigt verktyg för vårdpersonalen. Genom vårdprogrammet har all personal tillgång till samma kunskap.

- Vi åker på turné för att verkligen nå ut till varje sjukhus med den här kunskapen. Den gör stor skillnad både för patienten och närstående, eftersom den fångar behov som du har som människa, inte bara som patient, avslutar Kerstin.

Turnéplan våren 2015:

 

Norrköping 24 februari

Finspång 24 februari

Jönköping 19 mars

Eksjö 24 mars

Värnamo 30 mars

Kalmar 31 mars

Oskarshamn 11 maj

Västervik 12 maj

US Linköping, Sinnescentrum 18

maj

CKOC i Region Östergötland maj

Motala sjukhus maj

US i Linköping, Kvinnokliniken maj