Årets första resultatrapport - på väg åt rätt håll

Sidan publicerades 27 april 2015

2015 års resultatredovisning visar att det fortfarande är långt till målnivåerna att få behandling inom 4 veckor. Andelen patienter som får multidisciplinär konferens är däremot uppe i 90%.

Arbetet med kontaktsjuksköterskor och Min vårdplan går framåt, och de förebyggande insatserna har resulterat i flera projekt som kommer att genomföras under året.

Resultatredovisningen visar regionens resultat och måluppfyllelse i förhållande till de sex patientlöftena. De aktuella resultaten som rapporteras tre gånger per år, ger en grund för förbättringsåtgärder och informerar om cancervårdens utveckling över tid. 

Läs hela den samlade rapporten

Det finns också tio diagnosspecifika rapporter, för den som är intresserad av mer detaljerad information.